Ana menüyü aç

Değişiklikler

Rumeli kıt’asında [[Sarı Saltuk|Sarı Saltık]]’a ait pek çok ziyaretgâh bulunmaktadır. [[Bektaşi]] an’anesinde mühim bir yeri olan bu [[Şiî]] babanın, Babaeski’de de yaşamış olduğu ve türbesinin Aya Nikola Kilisesi’nin yerinde bulunduğu Hristiyanlarca da kabul edilmektedir. [[Hacı Bektaş-ı Veli|Hacı Bektaş]]’ın hakkındaki küfr ve ilhada ait çıkarılan söylentiler ile, onun adını taşıyan [[Bektaşilik Tarikatı]]’ın i’tikadları arasında hiçbir alâkanın bulunmadığını, fakat kendisine intisap etmiş olan bazı melâhidenin yapmış olduğu neşriyâtın [[Hacı Bektaş-ı Veli|Hacı Bektaş]]’ın kendisini bizzat töhmet altında bıraktığını “Şekayık” müellifi [[İbn-i Hallikân Kenârî]] nakletmektedir.<ref name="Şekayık">[[İbn-i Hallikân Kenârî]], ''Şekayık.''</ref>
{{Ayrıca bakınız|Sarı Saltuk}}
 
===== Kazdağı’nın Tahtacı âlemindeki kudsiyeti =====
Kazdağı’nın bütün Alevi-[[Tahtacılar|Tahtacı]] âleminde yaşatılan kudsiyeti ile onun “Sarı Kızı” ile [[Sarı Saltuk|Sarı Saltık Baba]]’nın sarılığı arasındaki benzetmeler göz önüne alındığında, ve özellikle de bütün [[Tahtacılar|Tahtacı]] âleminde aynen bir “Kâbe” gibi takdis edilmesi hatırlanacak olunduğunda, Batı Anadolu’nun en mu’tenâ köşesinde yer alan Edremit havzasının bütün “[[Şîʿa-i Batıni]]” mensuplarınca ne kadar yüksek bir öneme hâiz olduğu da anlaşılmış olur.<ref name="ReferenceA"/>
Anonim kullanıcı