"Hristiyanlık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(→‎Nasrani ismi: Kaynak ekleme/iyileştirme)
Tarih öncesi [[İsrail]] kralları ve yüksek rahipleri, görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. [[Tevrat]]'ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır. Örnek: ( ''[[Levililer (Tevrat)|Levililer]] 14:18 ; [[Çıkış (Tevrat)|Mısır'dan Çıkış]] 29:7 ; [[Levililer (Tevrat)|Levililer]] 21:10'') Geniş anlamıyla bu unvan "[[Tanrı]]'nın bir görev vermek üzere seçmiş olduğu" kişileri de kapsıyordu.<ref>[http://www.hristiyan.net hristiyan.net]</ref> [[Eski Ahit]]'in "[[Yeşaya]]" kitabında [[Yahudi]]'leri sürgünden kurtaran [[Pers]] kralı [[Kiros]]'a da bu unvanla (mesih) hitap edildiği görülür.
 
=== ''Nasrani'' ismi ===
''Nasrânî'' kelimesinin Hristiyan geleneğindeki etimolojik açıklaması, Meryem oğlu İsa'nın memleketi olan Nasıra'ya<ref name=Luka1837>Luka, [http://www.kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1542&mc=2&sc=1531 18:37]</ref> izâfeten, kendisinin ve getirdiği dînin mensuplarının Nasıralı (Ναζωραίος Nazoraios<ref name="Luka1837"/>, ναζωραιων Nazoraion<ref>Elçilerin İşleri, [http://www.kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1603&mc=2&sc=1585 24:5], "Biz şunu anladık ki, bu adam dünyanın her yanında tüm Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasranî tarikatının elebaşılarından biridir"</ref>) olarak bilindiği anlamındadır. Bununla birlikte, Ali Ünal'ın bu ismin etimolojisi hakkında getirdiği başka bir önerme mevcuttur. Kuran'daki âyetler temel alınarak yapılan bu önermeye göre,<ref>Ali Ünal, ''Allah Kelâmı Kur'ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meali'', s. 254; Define Yayınları, İstanbul: 2010 Nisan; ISBN 978-975-6111-37-6</ref> Nasrani kelimesinin bir kökeni şudur; İsa'nın, yeni getirdiği dîne ''yardım''<ref>"<big>ر</big> - <big>ص</big> - <big>ن</big>" kökü "yardım" mânâsına gelmektedir. Burada, İbranice'nin ve Arapça'nın aynı dil âilesine mensup ve birçok kökteş kelimesi bulunan iki Sâmî dil olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.</ref> çağrısına Havarilerin verdikleri cevaptır<ref>Kuran, [https://quran.com/3/52 3:52]</ref> ve daha sonra da "Nasrânî" (Yardımcılar) anlamında gelenek hâline gelmiştir.<ref>Kuran, [https://quran.com/5/14 5:14]</ref> İsa, getirdiği dîn ve mensupları için husûsiyetle Hristiyanlık ya da "Mesihîlik" anlamına gelen herhangi bir unvanla getirdiği dîni kendisine izâfe eden bir yol tercih etmemiştir. Yahudi İsrailoğulları, onları Celileliler<ref name= "Luka132"/> veyâ Nasrânîler olarak anarlardı. Celileliler denmesinin sebebi, İsa'nın memleketi Nasıra'nın [[Celile]]'de olmasıydı.
 
2.506

değişiklik