"Tesettür" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Kur'an ayetleri: telifli içerik
(→‎Hristiyan kültürü: telifli içerik)
(→‎Kur'an ayetleri: telifli içerik)
 
Kuran’da tesettürle ilişkilendirilen ayetler Türkçeye anlamlarını da değiştirecek şekilde farklı tercümelerle çevrilen,<ref>http://www.agnostik.org/kuranda-ara.php?sure=24&ayet=31</ref><ref>http://www.kuranmealleri.net/nur/31#mealler</ref> [[Nur Suresi|Nur]] ve [[Ahzab Suresi|Ahzab]] surelerinde yer alan iki adet ayettir.
 
:"Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini kaçındırsınlar ve ara yerlerini korusunlar, kendiliğinden açığa çıkan dışında süslerini dışa vurmasınlar. Örtülerini, "cep"lerinin üstüne koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Süslerinden, gizlemiş olduklarının bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, Allah'a topluca tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz!"([[Nur suresi]]:31)
 
Bu ayette geçen "hımar" kelimesini geleneksel mütercimler baş örtüsü, ayetlerin geleneğin etkisinden arındırılmış anlamını verme iddiası taşıyanlar ise salt "örtü" olarak çevirmeyi tercih etmektedirler.<ref>http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.alrahman.de%2Fdownloads%2Fuydurulandinkurandakidin.pdf&date=2014-10-21</ref> Ayette örtülecek yeri ifade eden "cuyub" (= cepler) kelimesi geleneksel olarak yaka olarak verilirken, [[Yaşar Nuri Öztürk]] tarafından yapılan mealde ilgili kısım "göğüs yırtmacı"<ref>[http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=2&sid=24 Yaşar Nuri Öztürk Türkçe Kur'an Meâli, Nur Sûresi. kuran.gen.tr] URL erişim tarihi: 8 Şubat 2007</ref> olarak tercüme edilir. Ancak bazı araştırmacılar tarafından Kur'anın dilinin %10 kadar [[Süryanice]] içeriğe sahip olduğu, Kur'anın anlaşılmasında bu dile ait bilgiler göz önüne alındığında geleneksel tercümelerden oldukça farklı anlamların ortaya çıkabildiği belirtilmektedir. Bunlardan birisi de Nur suresi 31. ayetinde geçen cuyub kelimesini anlamlandırma ile ilgilidir. Buna göre ayet belirli bir örtünme şeklini değil, mecazi olarak iffetin korunması anlamında, Süryanicede bel altı kısmının örtülmesi gibi mecazi bir ifadeye sahip olmaktadır.[<ref>http://www.youtube.com/watch?v=mHBfjurwGuo</ref> Görsel kaynak] Ayrıca kadın [[anatomi]]sinde cep olarak nitelendirilebilecek kısım göz önüne alındığında bu açıklama çok daha akla yatkın hale gelmektedir.
Bazı yorumcular kadın bedeninin tamamını süs kabul ederek, ayeti kadın bedeninin tamamını kapsayacak şekilde yorumlayıp, bundan zorunlu olarak gördükleri yüz ve el gibi kısımların açılmasına ruhsat verecek şekilde meal vermeyi tercih etmektedirler. Bunlardan bazıları kendiliğinden, spontane anlamlarına gelebilecek ifadeden "zaruri olan" anlamını çıkartırlar ve zaruri olmadıkça kadın vücudunun tamamıyla örtülmesi gerektiğinden bahsederler. Bazı hadislerle de desteklenen bu anlayışa göre kadın [[burka]], [[peçe]] benzeri giysilerle tamamen örtünür. Bu görüşteki yorumculara göre zorunlu olarak dış ortama çıkması durumunda izin verilebilecek yegane açıklık, kadının tek gözünün açılabilmesinden ibarettir. [[Muhammed Hamdi Yazır|E. Hamdi Yazır]]'<ref name="elmalılı">sf. 381. Yazır, E. Hamdi.</ref> Zaruri ile ifade edilen yerlerin el ve yüz olduğu yorumunu yaparken O'na göre alimlerin çoğu da bu görüştedir. [[Mevdudi]] kadınların bilerek ve kasıtlı olarak süslerini açığa vurmamaları, kontrolleri dışında açığa çıkandan ise mesul olmadıklarını ifade eder. Mevdudiye göre kendisi ve [[Hanefi]] fakihlerin çoğunluğu "vücudun genelde açıkta kalan ve örtülmeyen kısımları" ifadesinden El ve yüzü anlamaktadır<ref>sf. 525. Mevdudi.</ref>.
 
[[Ahzab Suresi|Ahzab suresi']]<nowiki/>nden tesettür ile ilişkilendirilen bir diğer ayet; "''Eyise Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini(cilbab) üzerlerine alsınlar. Bu, onların tanınmaları ve incitilmemeleri için çok daha uygun bir yoldur. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir''."([[Ahzab suresi]]: 59) ayetidir.
 
Bu ayet de tercüme yazarları tarafından farklı şekillerde tercüme edilir.<ref>http://www.kuranmealleri.net/ahzab/59#mealler</ref><ref>http://www.agnostik.org/kuranda-ara.php?sure=33&ayet=59</ref>
<nowiki>''</nowiki>''Evlenme ümidi kalmayan yaşlı kadınların, ziynetlerini açığa vurmamak şartıyla dış örtülerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Yine de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir''.<nowiki/><nowiki/><nowiki>''</nowiki> ([[Nur Suresi|Nur suresi]], 60)
 
Ancak Kuran'da örtünmenin yanı sıra güzel giyinmeye teşvik eden iki ayet de vardır: [[Araf Suresi|Araf suresi]], 26 ve 31.
 
<nowiki>''</nowiki>''Ey ademoğulları! Size, çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs kıyafeti indirdik. Ama takva giysisi en hayırlısıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor''.<nowiki>''</nowiki> ([[Araf Suresi|Araf suresi]], 26)
 
'<nowiki/>''<nowiki>'Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez'</nowiki>''<nowiki/>' (Araf suresi, 31)
 
=== Hadislerde ve sünnette örtünme ===
121.438

değişiklik