"Taş Devri" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Yeni Taş Devri: Bölüm eklendi.
(→‎Orta Taş Devri: Küçük değişiklikler yapıldı.)
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
(→‎Yeni Taş Devri: Bölüm eklendi.)
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
İnsanların taşları yontmaya başladığı, taşları kendilerini savunmak ve avlanmak için kullandıkları devirdir. Basit aletler yapılmıştır. İnsanlar mağara duvarlarına resimler yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde insanlar yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir. İnsanlar bu çağda doğal sığınaklar sayesinde vahşi hayvanlardan korunmuşlardır.
 
== Yeni Taş ÇağıDevri ==
Yeni Taş ÇağınınDevri'nin bilinen diğer isimleri [[Cilalı Taş Devri]] ve [[Neolitik ÇağDevir]]'dır.
 
Gezegende yaşanan son buzul çağının sona ermesi ardından, insan topluluklarının yayılma eğilimi gösterdikleri ılıman iklim kuşaklarında, yepyeni bir evrimsel açılım yaşanmaya başlanmıştır. Buzulların çekilmesiyle ılıman iklim kuşağında gerek fauna gerekse flora, hem çeşitlilik hem de popülasyon olarak belirgin gelişmeler göstermiştir. Bu mevsimsel farklılıkların oldukça belirgin olduğu ve genellikle kurak sayılabilecek yaşam alanlarında ortaya çıkan ve yayılabilen türler, kaçınılmaz olarak dayanıklı, uyum sağlama ve üreme yetenekleri geniş, görece daha küçük cüsseli türlerdi. İşte bu ortam, insan topluluklarına geniş olanaklar sunmuştur.
 
Buğday ve arpa gibi yaygın ve kurak iklime uyumlu bitki türlerinin ve koyun, keçi, sığır gibi otçul türlerin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla insan topluluklarının yaşam biçimi de değişmeye başlamıştır. DoğayaTabiata doğrudan müdahale ederek, besingıda olarak kullanılabilecek bitki türlerini yetiştirme ve bazı hayvan türlerini evcilleştirerek sürüler oluşturmak, bu dönemin belirgin özelliği olmuştur.
 
İnsan toplulukları bu yeni yaşam tarzında iki ana kolda gelişme göstermişlerdi. Bazı topluluklar evcilleştirdikleri hayvanlardan oluşan sürüleri temel besingıda kaynağı olarak kullanırken bazı topluluklar ise sınırlı ölçüde de olsa bahçe tarımına başlamışlardır. Her iki ana kol da avcı-toplayı topluluklar olmaktan zamanla çıkmış, bir anlamda besin üreten topluluklar haline dönüşmeye başlamışlardır. Kuşkusuz ağırlıklı olarak tarımla uğraşan topluluklar, avcı-toplayıcı toplulukların yaşam tarzını bırakarak yerleşik düzene geçmek zorunda kalmışlardır. Ağırlıklı olarak hayvan sürülerini kullanan topluluklar ise göçebe ya da yarı- göçebe topluluklar halinehâline gelmişlerdir.
 
{| class="wikitable" width=700px
|-
|rowspan=3|'''Taş Çağı''' <br />
|[[Eski Taş ÇağıDevri]] <br />[[Yontma Taş Devri]]<br />[[Paleolitik ÇağDevir]]||2,5 milyon yıl - M.Ö. 1200012.000
|-
|[[Orta Taş ÇağıDevri]] <br /> [[Prehistorik Avrupa|Avrupa]]'da [[Mezolitik ÇağDevir]] <br /> [[Anadolu#Tarihçe|Ön Asya]]'da Protoneolitik ÇağDevir|| M.Ö. 1200012 000 - M.Ö. 90009.000
|-
|[[Cilalı Taş Devri]] <br />[[Yeni Taş ÇağıDevri]]<br /> [[Neolitik ÇağDevir]] || M.Ö. 90009.000 - M.Ö. 55005.500
 
|}
== Kaynaklar ==
{{kaynakça}}
 
== Dış bağlantılar ==
9.865

değişiklik