"Sadık Rıfat Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{Makam sahibi bilgi kutusu
| isim = Sadık Rıfat Paşa<br/>[[Osmanlı]] Hariciye Nazırı, diplomat= veSadık devletRıfat adamı.Paşa
| resim = Sadik Rifat Pasha.JPG
|makam makam1 = [[Osmanlı Hariciye NazırlığıNezâreti|Osmanlı Hariciye Nazırı]]
| resimbaşlık = Sadık Rıfat Paşa
|dönembaşı sıra = 1841
|dönemsonu = 1841
| makam1 = [[Osmanlı Hariciye Nazırlığı|Osmanlı Hariciye Nazırı]]
|öncegelen öncegelen1 = [[Mustafa Reşid Paşa]]
| dönembaşı1 = 1841
|sonragelen öncegelen2 = [[İbrahim Sarim Paşa]]
| dönemsonu1 = 1841
| dönembaşı1 = 18411843
| öncegelen1 = [[Mustafa Reşid Paşa]]
| dönemsonu1 = 18411844
| sonragelen1 = [[İbrahim Sarim Paşa]]
|öncegelen1 = [[İbrahim Sarim Paşa]]
| dönembaşı2 = 1843
| sonragelen1 = [[İbrahimMehmed SarimŞekib Paşa]]
| dönemsonu2 = 1844
| doğum_tarihi = (25 Ekim 1841807
| öncegelen2 = [[İbrahim Sarim Paşa]]
| doğum_yeri = [[İstanbul]]
| sonragelen2 = [[Mehmed Şekib Paşa]]
| ölüm_tarihi = {{Ölüm tarihi ve yaşı|1857|2|11|1807|10|25}}
<!-- Kişisel Bilgiler -->
| ölüm_yeri = İstanbul
| doğum_tarihi = (25 Ekim 184
| doğum_yeri = [[İstanbul]]
| ölüm_tarihi = {{Ölüm tarihi|1857|2|11}}
| ölüm_yeri = İstanbul
}}
 
'''Sadık Rıfat Paşa''' (25 Ekim 1807 - 11 Şubat 1857), iki kez [[Osmanlı]] Hariciye Nazırı, diplomat ve devlet adamı.
 
 
== Çocukluğu ve gençliği ==
 
Sadık Rıfat Paşa 1807 yılında [[İstanbul]]’da doğdu. Babası Osmanlı Devleti’nin [[Masarifat Nazırı]] (giderlerden sorumlu bakan) [[Hacı Ali Bey]]’di. Hacı Ali Bey [[Enderun]]’da yükselerek [[Tophane Nazırı]], daha sonra da [[Tersane Emini]] olmuş, daha sonra da nazırlığa yükselmişti. Sadık Rıfat Paşa temel eğitiminden sonraki tahsilini [[Sarayı Hümayun]]daki [[Hazine Odası]]nda devam etti. Ancak ailesinin tek erkek çocuğu olduğundan ve annesinin evladından ayrılmak istememesi nedeniyle dönemin padişahı [[II. Mahmut]]’un emri ile bir sene sonra Sadaret Mektubi Kalemi’nde çırak yapıldı.
 
== Diplomatlık kariyeri ==
 
=== Viyana Büyükelçiliği ===
 
Bu sırada Osmanlı Devleti’nin en güçlü adamlarından biri durumuna gelmiş olan [[Pertev Paşa]], başta düşmanı [[Akif Paşa]] tarafından sürekli eleştirilmekte, özellikle de 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın gerçek suçlusu gibi gösterilmekteydi. Halk arasında “tuğsuz padişah” olarak anılan bu devlet adamı en sonunda düşmanları tarafından padişah II. Mahmut’u devirip yerine veliaht [[Abdülmecit]] Efendi’yi geçirmek istemekle suçlanınca görevinden alınıp sürgüne gönderildi, sürgünde de idam edildi. Vassaf Efendi’nin de sürgüne gönderilmesinden sonra Sadık Rıfat’ı devlet kademelerinde himaye edecek kimse kalmamıştı. Akif Paşa’nın [[Mülkiye Nazırı]] olması sonucunda Pertev Paşa’nın taraftarı olarak görülen Sadık Rıfat, Hariciye Müsteşarı payesi ile [[Viyana]]’ya büyükelçi olarak atanarak İstanbul’dan çıkarıldı.
 
 
=== Mısır sorunundaki rolü ===
 
Bu sırada Mısır Meselesi yeniden gündeme gelmektedir. [[1833]]’te imzalanan [[Kütahya Antlaşması]] [[Kavalalı Mehmet Ali Paşa]]’ya istediği hemen hemen her hakkı vermekle birlikte, ne bağımsızlığını ilan edebilmiş ne de Mısır valiliğini babadan oğula geçirebilmişti. Çok daha önemlisi Kütahya Antlaşması iki devletin birbiriyle karşılıklı olarak imzaladıkları bir antlaşma değil, II. Mahmut’un bir fermanla vermeye hazır olduğu ödünlerin kaleme alınmasıydı. Bir fermanla verilen bir hakkın bir başka fermanla kolayca elinden alınabileceğini bilen Mehmet Ali Paşa, bağımsızlığını ilan edebilmek için 1839 tarihinde yeniden harekete geçti. Savaşın yeniden başlaması ile Mehmet Ali Paşa’nın oğlu [[Kavalalı İbrahim Paşa]], orduları ile birlikte Halep’ten ilerleyerek [[Nizip]]’te Osmanlı ordularına ağır kayıplar yaşattı. Kavalalı İbrahim Paşa savaşı kazandığı sırada padişah II. Mahmut ölmüş, yerine oğlu Abdülmecit geçmişti. Abdülmecit’in tahta çıkması ve [[Koca Mehmet Hüsrev Paşa]]’yı sadrazam yapması, Hüsrev Paşa’nın rakibi [[Kaptanıderya]] [[Ahmet Fevzi Paşa]]’yı ürkütmüş, Fevzi Paşa da [[Çanakkale]]’deki Osmanlı donanmasını alarak Mısır’a sığınmıştı. Böylece Osmanlı Devleti ordusuz ve donanmasız kalmıştı. Bu durum ve üstelik İbrahim Paşa’nın İstanbul’a yürüyebilecek bir mesafede olması sorunu yeniden uluslararası bir meseleye dönüştürmüştü. Bu gelişmelerin üzerine Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı. Bu sırada İstanbul’a gelmiş olan Sadık Rıfat Paşa, Mısır Meselesi’nin çözülmesi için Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya gönderilecek olan heyette görevlendirildi. Sadık Rıfat Paşa çok gayret göstermesine ve görüşme üzerine görüşme yapmasına rağmen bir anlaşmaya varamadan İstanbul’a döndü. Bu sırada İstanbul’da [[Tanzimat Fermanı]] ilan edilmiş, devlet Tanzimat devrine girmişti.
 
=== Hariciye Nazırlığı ===
 
[[İskenderiye]]’de bulunduğu sırada Sadık Rıfat Paşa, Mısır’da devlet için iyi hizmetlerde bulunması sebebiyle Sadaret Müsteşarlığına getirildi. Dönmesini takiben Paşa Tanzimat Fermanında yer alan sözlerin hayata geçirilebilmesi, Fermanda verilen sözlerin taşrada uygulanabilmesi için çalışmalarına başladı. Bu görevleri sırasında yine takdir edilmiş, [[1840]]'da vezir rütbesini alarak [[Hariciye Nazırlığı]]na atanmıştır. Zor bir zamanda Hariciyede dokuz aylık görevi sonrasında idaresizlik suçlaması ile azledildi. Yerine Ticaret Nazırı [[İbrahim Sarim Paşa]] getirildi.
 
 
== Son yılları ==
 
Koca Mustafa Reşid Paşa’nın Hariciye Nazırı olması üzerine Sadık Rıfat Paşa dördüncü kez Meclis-i Vala-yi Ahkam-ı Adliye başkanlığına tayin edildi. Ancak savaş kararını ve savaş esnasındaki Batılı devletlerin tekliflerini görüşmek üzere yapılan pek çok toplantıya Paşa da katıldı. Bu arada üst danışma meclisi olan Meclis-i Ali-ye Tanzimat üyeliğine getirildi. 2 yıl süren bu görevi sırasında ayağında nükseden bir ağrı nedeniyle ameliyat olmuş, ancak ameliyat durumunu daha da kötüleştirmiş ve Sadık Rıfat Paşa 1857 yılında vefat etmiştir.
 
== Eserleri ==
 
Sadık Rıfat Paşa'nın 15 risalesi şunlardır:
1-# Rusya Muharebesi Tarihi. <br />
 
2-# Gülbüni İnşa. <br />
1-Rusya Muharebesi Tarihi. <br />
# Avrupa Ahvaline Dair (Viyana'da Büyükelçi İken)
2-Gülbüni İnşa. <br />
3-Avrupa# Ahvalineİtalya DairSeyahatnamesi (Viyana’daViyana'da Büyükelçi İken). <br />
5-# Amedçi İken Yazdığı Maruzat. <br />
4-İtalya Seyahatnamesi (Viyana’da Büyükelçi İken). <br />
# Mustafa Reşit Paşa’ya Yazdığı Mektuplar (Viyana'da Büyükelçi İken)
5-Amedçi İken Yazdığı Maruzat. <br />
6-Mustafa# Reşit Paşa’yaBabıali'ye Yazdığı Mektuplar (Viyana’da Büyükelçi İken). <br />
7-Babıali’ye# Babıali'ye Yazdığı Mektuplar (Viyana’daİskenderiye'de BüyükelçiMehmed İken).Ali <brPaşa />ile Görüştüğü Dönemde)
9-# Tanzimat Fermanı ile ilgili Valilere Gönderdiği Siyasi Yazılar. <br />
8-Babıali’ye Yazdığı Mektuplar (İskenderiye’de Mehmet Ali Paşa ile Görüştüğü Dönemde). <br />
10-# Resmi ve Şahsi Mektupları. <br />
9-Tanzimat Fermanı ile ilgili Valilere Gönderdiği Siyasi Yazılar. <br />
11-# Meclis-i Vala-yi Ahkam-ı Adliye Başkanı ve Meclis-i Ali-yi Tanzimat Üyesi İken Yazdığı Mazbatalar. <br />
10-Resmi ve Şahsi Mektupları. <br />
12-# Devlet İşlerinin Düzeltilmesi ve Bazı Islahat Hakkında Muhtelif Zamanlarda Yazdığı LahiyalarLayihalar ve Mazbatalar. <br />
11-Meclis-i Vala-yi Ahkam-ı Adliye Başkanı ve Meclis-i Ali-yi Tanzimat Üyesi İken Yazdığı Mazbatalar. <br />
13-# Bazı Islahata Dair Ara Sıra Kaleme Aldığı Lahiyalar. <br />Layihalar
12-Devlet İşlerinin Düzeltilmesi ve Bazı Islahat Hakkında Muhtelif Zamanlarda Yazdığı Lahiyalar ve Mazbatalar. <br />
15-Zeyil# Risale-i Ahlak.
13-Bazı Islahata Dair Ara Sıra Kaleme Aldığı Lahiyalar. <br />
14-# Zeyil Risale-i Ahlak. <br />
15-Zeyil Risale-i Ahlak.
 
Bunların dışında Sadık Rıfat Paşa’nın diğer eserleri oğlu [[Rauf Bey]] tarafından toplanmış ve [[Müntahabat-ı Asar-ı Rıfat Paşa]] adı altında yayınlanmıştır.
 
{{başlangıç kutusu}}
{{s-off}}
{{sıra kutusu| önce = [[Mustafa Reşid Paşa ]]| başlık= [[Hariciye Nazırları listesi|Osmanlı Hariciye Nazırı]]<br />1. kez | yıllar= [[1841]]| sonra= [[İbrahim Sarim Paşa]]}}
{{sıra kutusu| önce = [[İbrahimKoca SarimMustafa Reşid Paşa]] | başlık= 2.[[Hariciye kezNezâreti|Osmanlı Hariciye Nazırı]] | yıllar= [[1843]]-1841 [[1844]]| sonra= [[Mehmedİbrahim ŞekibSarim Paşa]] }}
{{sıra kutusu| önce = [[Mustafaİbrahim ReşidSarim Paşa ]] | başlık= [[Hariciye Nazırları listesiNezâreti|Osmanlı Hariciye Nazırı]]<br />1. kez | yıllar= [[1841]]1843 - 1844 | sonra= [[İbrahimMehmed SarimŞekib Paşa]] }}
{{bitiş kutusu}}
 
Anonim kullanıcı