Ana menüyü aç

Değişiklikler

 
=== Marksist görüş ===
 
{{ana madde|Marksizm}}
 
'Neo-marksist [[Jurgen Habermas]] ve [[Claus Offe]]'ye göre bir yandan, demokratik süreç hükûmeti ekonomik ve sosyal hayattaki sorumluluklarını yerine getirecek kamusal talepleri karşılamaya zorlamakta; öte yandan, yol açabileceği mali krizler sistemi tehdit etmektedir.' <ref>Mümtaz’er Türköne, ''Siyaset'', Lotus Yayınları Eylül 2005, Ankara s:208</ref> Yani kapitalist bir demokrasi için meşruiyet krizi riski sürekli olarak mevcuttur.
Ayrıca bu görüş uluslararası ilişkiler alanında da kullanılmaktadır.
 
Bununla birlikte [[Mao Zedong]], [[Yeni Demokrasi]] adıyla bir görüş öne sürmüş, demokrasinin [[feodalizm]] ya da onun uzantısı [[feodal sosyalizm]]i devirmek ve [[sömürgecilik]]ten bağımsızlık elde etmeyi amaçlaması gerektiğini ifade etmiştir. Mao'ya göre; bunların gerçekleşebilmesi için ise [[Karl Marx]] ve [[Vladimir Lenin]]'in belirttiği [[burjuva]] sınıfıyla mücadele etme önerisini daha geniş bir paydaya bölüştürmek gereklidir. [[Marksist-Leninist]] teoriler barındıran bu düşünceye göre; [[sosyalizm]]e doğrudan varmak için eski egemen düzenle mücadele eden "işçi sınıfı", "köylü sınıfı", "şehir küçük-burjuvazisi" ve "milli burjuvazi" nin koalisyonuna ihtiyaç vardır ve bu yolla eski [[kapitalist]] düzene karşı mücadele edilmelidir. Bu koalisyon, [[işçi sınıfı]]nın ve onun [[öncü parti]]si olan [[komünist parti]] rehberliğinde olacaktır.<ref>Stuart R. Schram. Mao's road to power: revolutionary writings 1912-1949 Vol VII New Democracy, 1939-1941 (Armonk, NY: Sharpe, 2005) s. 330–369.</ref>
 
=== Korporatist görüş ===