"Britanya Mısırı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Zamanla kalıcı bir nitelik kazanan İngiliz işgaline karşı duyulan tepki son derece yoğunlaştı.Haziran 1906'da bir İngiliz subayını öldüren Denşavay köylülerinin acımasızca cezalandıt-rılmasıyla başlayan karışıklıklar, büyük bir boyut kazanarak Sir Evelyn Baring'in görevinden ayrılmasına yol açtı.Yeni yüksek temsilci Sir Eldon Gorst İngiliz denetimini gevşetmeye ve Mısır kurumlarının daha etkili bir konum kazanmasını sağlamaya çalıştı.
 
[[I. Dünya Savaşı]]'nda Osmanlılara savaş açtıktam hemen sonra resmen protektora yönetimini ilan eden İngilizler Abbas Hilmi Paşa'yı hıdivlikten uzaklaştırarak amcası Hüseyin Kamil'i sultan unvanıyla başa geçirdiler.Savaş'tan hemen sonra Saad Zaglul Paşa başkanlığındaki üç Mısırlı siyasetçi, İngiliz hükümetine bağımsızlık konusunun görüşülmesini önerdiler.İngiliz hükümetinin öneriyi reddetmesi ve [[Saad Zaglul]]'un tutuklanması ülke çapında kitle gösterilerine yol açtı.Mısır'a gönderilen Lord [[Edmund Allenby]], milliyetçileree ödün vererek bir uzlaşma politikası izledi.Saad Zaglul serbest bırakıldı ve ülke düzeyinde bir örgüte dönüşmüş olan Vafd, Mısır'ın en etkili siyasi gücü haline geldi.Lord Allenby , İngiliz çıkarlarını kruyacak bir antlaşmayı sonraya bırakarak tek yanlı bağımsızlık ilan edilmesini (Şuabt 1922) sağladı.Böylece Mısır sorunlarla dolu olarak bağımsızlığını kazanırken, Ahmed Fuad da [[I. Fuad]] adıyla kral unvanı aldı.
[[Kategori:Mısır tarihi]]
Anonim kullanıcı