"Mute Muharebesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + Hz vb ifadeler Tarafsız Bakış Açısı'na aykırıdır
(Gerekçe: + Hz vb ifadeler Tarafsız Bakış Açısı'na aykırıdır)
 
== Sebepleri ==
Hz. [[Muhammed bin Abdullah|Muhammed]] (SAV), büyük devletlerin hükümdarlarına elçiler göndererek [[İslam]]'a davet etti. Bu elçilerden biri de ([[Haris bin Umeyr]]) [[Bizans İmparatorluğu]]'na bağlı [[Busra]] ([[Havran]]) valisine gönderildi. Ancak [[Busra]] valisi [[Şürahbil]], elçiyi öldürdü. Bunu haber alan Hz. Muhammed (SAV), Şürahbil'in üzerine ordu gönderilmesine karar verdi.<ref>SURUÇ Salih, Peygamberimizin Hayatı, Nesil Yay., c. 2, s. 442, ISBN 975-408-020-8</ref>
 
==Muharebe ==
Müslümanlar 3.000 kişilik bir ordu oluşturdular. Ordunun komuta edilmesi konusunda Hz. Muhammed (SAV), şu şekilde talimat verdi:
 
''"Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talib geçsin. Cafer bin Ebu Talib şehit olursa, Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah bin Revaha da şehit olursa, Müslümanlar aralarından münasip birini seçip onu kendilerine kumandan yapsın."''<ref>İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Beyrut 1960, c. 2, s. 128</ref>
 
Daha sonra Hz. Muhammed (SAV) orduya, kadın ve çocukları, yaşlıları öldürmemeleri; ağaçları, evleri ve kiliseleri yıkmamaları konusunda telkinlerde bulundu.<ref>Müslim, Sahih, c. I, s. 1357</ref>
 
İslam Ordusu'nun [[Medine]]'den hareket ettiğini duyan Şürahbil, Bizans İmparatoru [[Heraklius]]'a haber gönderir. Bu arada kardeşi [[Sedus]] komutasındaki bir birliği de Müslümanları karşılamak üzere [[Vadi'l Kura]]'ya gönderir. Burada yapılan çarpışmada Sedus öldürüldü ve ordusu bozguna uğratıldı.<ref>SURUÇ Salih, a.g.e., c. 2, s. 446</ref>
 
İlerleyen İslam Ordusu [[Şam]]'ı geçti. Bu sırada Bizans İmparatoru Heraklius'un 100.000 kişilik bir orduyla üzerlerine geldiğini haber alan Müslümanlar, nasıl davranacakları konusunda değerlendirme yapmaya karar verdiler. Müslümanların çoğu, Hz. Muhammed'e (SAV) haber gönderilmesi ve gelecek olan cevaba göre hareket edilmesini söyledi. Ancak bu savaşta ölecek olan [[Abdullah bin Revaha]]'nın şu konuşması, herkesin fikrini değiştirdi ve savaşa karar verildi:
 
''"Arkadaşlar, çekindiğimiz şey, ele geçirmek için yola çıktığımız şeydir, yani şehid olmaktır. Dinimizi yüceltmek için savaşalım. Ya şehid, ya gazi olacağız. Bunun ikisi de güzel değil mi?"''<ref>İbn Hişam, Sîre, c. 4, s. 17</ref>
 
Mute Meydanı'nda yapılan çarpışmada, Hz. Muhammed (SAV)'in ismini saydığı üç sahabe de öldü. Bu durum Hz. Muhammed (SAV)'in mucizelerinden biri olarak kabul görmektedir. Bunun üzerine komutayı [[Halid bin Velid]] eline aldı.
 
Halid bin Velid'in yaptığı şaşırtıcı bir taktikle<ref>SURUÇ Salih, a.g.e., c. 2, s. 455. Bu taktiğe göre, savaşanların yeri değiştirildi. Yani ordunun sağındakiler sola, solundakiler sağa; öndekiler de arkaya alınarak düşman askerlerinin yeni simalarla karşılaşması ve İslam Ordusu'nun takviye edildiği düşüncesi oluşturulmaya çalışıldı.</ref> [[Bizans ordusu]]nda bir anlık panik havası yaratıldı. Müslümanlar, bundan yararlanarak sert bir taarruzla Bizans ordusunu kısmen de olsa bozmayı başardı.
53.988

değişiklik