"Siyavuş Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{Diğer anlamı|Siyavuş Paşa (anlam ayrımı)}}
 
{{Makam sahibi bilgi kutusu
| isim = Siyavuş Paşa
| resim =
|makam = [[Osmanlı Sadrazamı]]
| resimbaşlık =
|dönembaşı sıra = 5 Mart 1656
|dönemsonu makam = [[Osmanlı26 Nisan Sadrazamı]]1656
|hükümdar = [[IV. Mehmed]]
| dönembaşı = 21 Ağustos 1651
|öncegelen önce= [[Zurnazen Mustafa Paşa]]
| dönemsonu = 27 Eylül 1651
|sonragelen öncegelen = [[MelekBoynuyaralı AhmedMehmed Paşa]]
|dönembaşı1 dönembaşı = 21 Ağustos 1651
| sonragelen = [[Gürcü Mehmed Paşa]]
|dönemsonu1 dönemsonu = 27 Eylül 1651
| dönembaşı1 = 5 Mart 1656
|hükümdar1 = [[IV. Mehmed]]
| dönemsonu1 = 26 Nisan 1656
| öncegelen1 = [[ZurnazenMelek MustafaAhmed Paşa]]
| sonragelen1 = [[BoynuyaralıGürcü Mehmed Paşa]]
| doğum_tarihi =
<!-- Kişisel Bilgiler -->
| doğum_yeri =
| doğum_tarihi =
| ölüm_tarihi = {{Ölüm tarihi|1656|4|26}}
| doğum_yeri =
| ölüm_yeri = İstanbul
| ölüm_tarihi = {{Ölüm tarihi|1656|4|26}}
| ölüm_yeri = İstanbul
}}
'''Siyavuş Paşa''' [[IV. Mehmet|Avcı MehmetMehmed]] saltanatında 21 Ağustos 1651 - 27 Eylül 1651 ve 5 Mart 1656 - 26 Nisan 1656 tarihleri arasında iki kez toplam iki ay yirmi dokuz gün [[sadrazam]]lık yapmış bir [[Osmanlı]] devlet adamıdır. 1641 - 1642 döneminde [[Kaptan-ı Derya]]'lık da yapmıştır.
 
'''Siyavuş Paşa''' [[IV. Mehmet|Avcı Mehmet]] saltanatında 21 Ağustos 1651 - 27 Eylül 1651 ve 5 Mart 1656 - 26 Nisan 1656 tarihleri arasında iki kez toplam iki ay yirmi dokuz gün [[sadrazam]]lık yapmış bir [[Osmanlı]] devlet adamıdır. 1641 - 1642 döneminde [[Kaptan-ı Derya]]'lık da yapmıştır.
 
==Hayatı==
 
Abaza asıllıdır.<ref name="uzunçarsılı">Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1954) ''Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar)'', Ankara: Türk Tarih Kurumu say.400-402</ref> İstanbul'a getirilmiş ve Abaza Mehmed Paşa'nın kölesi olmuştur. Yetenekleri dolayısıyla bu paşanın hazinedarlığına yükselmiştir. [[IV. Murad]] döneminde Abaza Mehmed Paşa idam edildiği zaman, fevkalade güzelliği sebebiyle, Sivayuş saraya alınıp seferli odasına kaydedilmiştir. Bir gün IV. Murat huzurunda cirit oynarken, Sultan'ın gözüne ilişmiş ve [[Enderun]] kanununa aykırı olarak, birdenbire Hasodaya alınmıştır. [[Bağdat]] seferinden sonra IV. Murat'ın silahtarı [[Melek Ahmed Paşa]] [[Diyarbakır]] valiliğine tayin edilmesi üzerine Aralık 1683'de "Silahtar"lık görevi verilmiştir. IV. Murat öldükten sonra vezirlik görevi verilmiş ve kubbealtı veziri olmuştur.<ref name="uzunçarsılı"/>
 
 
==Değerlendirme==
 
Silahdar tarihi Sivayuş Paşa'yı <ref>Silahdar Tarihi</ref> "halim, selim, akîl, çelebi-meşrep, melek tabiatlı, muamelesi güzel, cömert" olarak övmektedir. Diğer taraftan Naima tarihi ise<ref>Naima Tarihi, Cilt 5 say. 165, 170</ref> onu "câhil, cesur, garazkâr, mütaazzim" oalrak niteler. Uzunçarşılı ise Valide Sultan'ın Sivayuş Paşa'nın kibir ve azâmetinin, oğlu olan pâdişahın azâmetinden daha fazla olduğunu söylediğini belirtmektedir.<ref name="uzunçarsılı" />
==Ayrıca bakınız==
*[[IV. Mehmet]]
*[[Osmanlı kaptan-ı deryaları listesi]]
*[[Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi]]
 
== Kaynakça ==
{{başlangıç kutusu}}
{{s-off}}
{{sıra kutusu | önce= [[Melek Ahmed Paşa]] | başlık= [[Duraklama dönemi Osmanlı sadrazamları listesi|Osmanlı Sadrazamı]] | yıllar= 21 Ağustos 1651 - 27 Eylül 1651 | sonra= [[Gürcü Mehmed Paşa]] }}
{{sıra kutusu
{{sıra kutusu| önce= [[Zurnazen Mustafa Paşa]] | başlık= [[Duraklama dönemi Osmanlı sadrazamları listesi|Osmanlı Sadrazamı]] | yıllar= 5 Mart 1656 -26 Nisan 1656 | sonra= [[Boynuyaralı Mehmed Paşa]] }}
| önce= [[Melek Ahmed Paşa]]
| başlık= [[Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi|Osmanlı Sadrazamı]]
| yıllar= 21 Ağustos 1651 - 27 Eylül 1651
| sonra= [[Gürcü Mehmed Paşa]]}}
{{sıra kutusu
| önce= [[Zurnazen Mustafa Paşa]]
| başlık= [[Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi|Osmanlı Sadrazamı]]
| yıllar= 5 Mart 1656 -26 Nisan 1656
| sonra= [[Boynuyaralı Mehmed Paşa]]}}
{{s-mil}}
{{sıra kutusu| önce= [[Deli Hüseyin Paşa]] | başlık= [[Kaptan-ı deryalar listesi|Kaptan-ı Derya]] | yıllar= 1641 - 1642 | sonra= [[Piyale Paşa]] }}
{{sıra kutusu
| önce= [[Deli Hüseyin Paşa]]
| başlık= [[Kaptan-ı deryalar listesi|Kaptan-ı Derya]]
| yıllar= 1641 - 1642
| sonra= [[Piyale Paşa]]}}
{{bitiş kutusu}}
 
Anonim kullanıcı