"Germiyanoğlu Süleyman Şah" sayfasının sürümleri arasındaki fark

TBA
(→‎top: düzeltme AWB ile)
(TBA)
{{diğer anlamı|Süleyman Şah (anlam ayrımı)}}
[[File:Germiyanoğlu Süleyman Şah Türbesi.jpg|thumb|Kula'daki Germiyanoğlu Süleyman Şah Türbesi|300px]]
'''Süleyman Şah bin Mehmed''', [[Germiyanoğlu Mehmed Bey]]'in ölümünden sonra 1368'den önce hükümdar oldu. [[Germiyanoğlu Mehmed Bey|Çahşadan Mehmed Bey]]'in büyük oğludur.<ref>Şeyhoğlu Mustafa, ''Hurşidnâme''</ref> Lakabı "Şah Çelebi" ve "Alem Şah" tır.<ref>Aziz B. Erdeşir-i Esterâbâdi, ''Bezm ü Rezm''</ref><ref>Ahmed b. Sinanüddin Yusuf el-Karamani, ''Ahbaru'd-Düvel'' ve ''Asaru'l-Üvel''</ref> [[Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî|Hz. Mevlânâ]]'nınnin torunu, [[Sultan Veled]]'in kızı Abide Mutahhare Hatun ile Mutahhare Hatun 18 yaşında iken evlenmiştir.<ref name="ReferenceA">Sahîh Ahmed Dede, ''Mecmuat-ü`t-Tevarihi`l-Mevleviyye''</ref> Bir diğer eşi de Mübarezeddin Umur bin Savcı'nın kızıdır. Çocukları Hızır Paşa, İlyas Paşa ve [[Devlet Hatun]]; Mutahhare Hatun'dan doğmuştur.
 
Süleyman Şah'ın hükümdarlığının ilk yılları durgun geçti. Osmanlılar'la ilk ilişkiler Şah Çelebi zamanında kuruldu. İlk yıllarında Osmanoğulları ile arası çok da iyi değildi. Süleyman Şah: ''"Karaman oğluna kız vireli Osman oğlu diyarımıza el uzattı"'' <ref>Şikarî, ''Karaman-nâme''</ref> diyerek Osmanoğulları'ndan şikayet etmiştir. [[Karamanoğulları]] ile [[Hamitoğulları]] arasındaki mücadelede [[Hamitoğlu İlyas Bey]]'in tarafını tutarak, [[Karamanoğulları]] ile sınır olmak istemedi ve Karamanoğulları ile de arası açıldı. Karaman ve Osmanlı Devleti gibi iki kuvvetli hükümetin arasında kalmış olan Germiyan Devleti, bu iki hükümetin saldırılarına daima açıktı. Bu tehlikeli vaziyeti gören ve her iki devletle de dostluk ilişkileri iyi olmayan, bilhassa Karaman oğlunun düşmanca tutumundan fevkalade tedirgin olan Süleyman Şah, kızını [[I. Murad]]'ın oğlu [[Yıldırım Bayezid]]'e vermek isteyerek Edirne'ye bir heyet gönderdi ve kızına çeyiz olarak da en güzel memleketlerini Osmanlılar'a armağan etti. Geri kalanlarının da oğlu [[II. Yakub Bey]]'de kalmasını rica etti.<ref>Neşrî, ''Kitab-ı Cihannüma''</ref><ref>Âşıkpaşazâde, ''Tevârîh-i Âl-i Osman''</ref>
53.986

değişiklik