"Albert Ellis" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Etiketler: Görsel Düzenleyici değişikliği Süzgeç 57
ADDT’de, inanç sistemi, akılcı ve akılcı olmayan inançlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Akılcı olan inançlar genel itibariyle gerçeklikle tutartlı, mantıklı esnektir. Akılcı olmayanlar ise mantık dışı, katı ve aşırı genellemelere neden olur . <ref>Gençtanırım, D. ve Voltan-Acar, N. (2007). Akılcı‐Duygusal Davranışçı Yaklaşım ve Sezen Aksu şarkıları. Eğitim ve Bilim, 32(143), 27-40.[http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/827/180]</ref>
 
Shepherd(1995)’e göre 15 çeşit akılcı olmayan inanç vardır (akt. <ref>Ortakale, M.Y. (2008). Akılcı davranış eğitimi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilimdalı.[http://library.cu.edu.tr/tezler/6816.pdf]</ref>
* Tünel görüşü: “Diğerleri gibi bu partinin de sıkıcı olacağını düşünüyorum.”
* Abartarak felaketleştirme: “Bu berbat otobüslerde yolculuk etmeye dayanamam.”
16

değişiklik