"Biyoloji" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Aynı ataya sahip birkaç organizma benzer özellikler gösterirler. Dünya'daki tüm organizmalar, ortak bir atadan ya da ortak bir [[gen havuzu]]ndan gelirler. Tüm dünyanın en son ortak atasının 3.5 milyar yıl önce ortaya çıktığı düşünülmektedir. Biyologlar, [[genetik]] kodun evrenselliğini; [[bacteria]], [[archaea]] ve [[eukaryota|eukaryotun]] hepsinin aynı atadan geldiğinin önemli bir kanıtı olarak düşünmektedirler.
 
=== Homeostazi (Homeostasis) ===
[[Dosya:Red White Blood cells.jpg|thumb|200px|İnsan [[kan]] hücreleri, insan "homeostasis"ini sağlamaya yardımcı olurlar.]]
Homeostazi (denge), açık bir sistemin, bağlantılı kontrol mekanizmaları tarafından kontrol edilen dinamik eşitlikler aracılığıyla, kendi iç ortamının sabit bir hal sağlayabilmesidir. Tek hücreli ya da çok hücreli tüm organizmalar, homeostasis gösterir: Hücresel düzeyde [[pH]] değerinin ayarlanması, organizma düzeyinde vücut sıcaklığının sabit tutulması ve [[ekosistem]] düzeyinde bitkilerin [[karbondioksit]] fazlalığında daha hızlı büyümesi buna örnek olarak gösterilebilir. [[Doku]] ve [[organ]]lar da homeostasis sergilerler.
 
[[Etoloji]], hayvan davranışını (özellikle de [[primat]]lar ve [[canidae]] familyaları gibi sosyal hayvanları) incelemekle beraber, bazen [[zooloji]]nin bir alt bilimdalı olarak görülür. Etyologlar, özellikle, davranışın evrimi ve [[doğal seleksiyon]] gözüyle davranışı anlamakla ilgilidirler. Bir anlamda, [[Charles Darwin]] ilk etyologtur ki kitabı ''The expression of the emotions in animals and men'le'' (Hayvan ve insanlarda duyguların gösterilmesi) birçok etyologu etkilemiştir. [[Biyocoğrafya]], plaka tektoniği, iklim değişimleri, göç ve yer değiştirme gibi konulara özel bir yer vererek organizmaların [[Dünya]]'ya yayılışını inceler.
 
<3 KADİR TUNA ÇELİK <3
 
== ==
Anonim kullanıcı