"Cezzâr Ahmed Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Gosterdigi cesaret ve hizmet, devlete olan bağlılığı dolayisiyla Babiali'nin dikkatini çekti. Önce [[Rumeli Beylerbeyi]] payesi verildi; sonra da [[Karahisar]] [[Mutasarrifi]] payesi verildi.
-->
[[1775]]'te [[AkkâAkka]] muhafızlığına, kısa bir süre sonra da vezirlik verilerek [[Sayda]] beylerbeyliğine getirildi. [[Lübnan]], [[Ürdün]] ve [[Filistin]]'deki karışıklıkları yatıştırdı. Bu başarıları nedeniyle [[Şam]] Beylerbeyliği'ne atandı. [[Napoléon Bonaparte]] komutasındaki Fransız ordusu [[1798]]'de [[Mısır]]'ı [[Fransa'nın Mısır Seferi|işgale]] başlayınca, [[Osmanlı Devleti]] Cezzar Ahmed Paşa'dan bölgede yığınak yapmasını istedi. Bu arada Bonaparte, [[El-Ariş]], [[Gazze]] ve [[Yafa]]'yı işgal etmiş, Mart [[1799]]'da [[Akkâ]] önüne gelmişti. Ancak, iki aydan fazla süren kuşatma, Osmanlı donanması ve [[Nizam-ı Cedid]] ordusundan destek gören Cezzar Ahmet Paşa'nın güçlü savunması karşısında başarısızlıkla sonuçlandı. Napoléon, 21 Mayıs [[1799]]'da [[AkkâAkka]]'dan çekilmek zorunda kaldı.
 
Cezzar Ahmed Paşa’nın karşısında ilk yenilgisini yaşayan Napolyon: ''"Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!.."'' sözünü söylemiştir. Cezzar Ahmed Paşa ise [[1804]]'te ölümüne değin [[AkkâAkka]] Beylerbeyliği görevini yürütmüştür.<!--
Ahmed Paşa (Cezzar) Bosnalıdır. Hekimzâde Ali Paşa
ile Mısır'a gidip hizmetinde buiundu. Sonra Mısır'da
Süleyman Paşa'yı gönderdi. Muharrem 1219'da (Mayıs 1804)
vefat eyledi. Valiliği 30 yıldır. Fransızların Mısırı istila
edip oradan Beriyyetü'ş-Şam'a hücumlarında AkkâAkka'da kapanarak
şanlı bir savunma ile düşmanı yenip geri çekilmeye mecbur
etmiş ve Suriye'ye zarar vermelerini önlemişti.
Anonim kullanıcı