"İkinci Meşrutiyet" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
81.214.205.179 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Okanfan tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.
Etiketler: Görsel Düzenleyici değişikliği Süzgeç 57
k (81.214.205.179 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Okanfan tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
{{kaynaksız}}
{{Dönemlerine Göre Osmanlı Tarihi}}
'''İkinci Meşrutiyet''' (''Osmanlı Türkçesi'' ايکنجى مشروطيت), [[Kanun-ı Esasi|Osmanlı Anayasası]]'nın, 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 24 Temmuz 1908'de yeniden ilân edilmesiyle başlayan ve Mebuslar Meclisi'nin Mehmed Vahdettin tarafından 11 Nisan 1920'de tasfiyesiyle sona eren dönemdir. Bu dönemde, [[parlamenter demokrasi]], [[seçim]], [[siyasi parti]], askeri [[Hükümet darbesi|darbe]] ve [[diktatörlük]] olgularıyla tanışılmış, iki büyük savaş ([[Balkan Savaşları]] ve [[I. Dünya Savaşı]]) yaşanmış ve imparatorluğun dağılmasına tanık olunmuştur.'''
 
[[Birinci Meşrutiyet|'''Birinci Meşrutiyet''']] '''''resmen'' sona ermemiş ve anayasa değişmemiş olduğu için bazı tarihçiler tarafından, bir tek Meşrutiyet döneminin ikinci faslı olarak da değerlendirilir.'''
 
=='''Restorasyon''' ==
'''İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra derhal seçimlere gidildi. Seçimlerin başlıca 2 partisi [[İttihat ve Terakki]] ile liberal görüşlü [[Ahrar Fırkası]]'ydı. Seçimleri İttihatçılar kazandı. Seçimlerin ardından oluşan yeni [[Meclis-i Mebusan]] 17 Aralık 1908'de çalışmalarına başladı.'''
{{multiple image
| align = center
}}
 
=='''Birinci dönem, 1908'''==
'''Bunu izleyen dönemde, ülkeyi perde arkasından yöneten [[İttihat ve Terakki]] yönetimine karşı bazı çevrelerde gitgide artan bir hoşnutsuzluk görüldü. 6 Nisan 1909 günü muhalif gazeteci [[Hasan Fehmi]] Bey'in bir [[İttihat ve Terakki]] fedaisi tarafından öldürülmesi, İstanbul'da büyük bir protesto gösterisine yol açtı. Ve sonunda 13 Nisan 1909'da bazı askerî birliklerin ve [[medrese]] öğrencilerinin katıldığı bir ayaklanma başladı; bazı subaylar ve bazı milletvekilleri linç edildi ve İttihatçı olarak bilinen gazeteler yağmalandı. Eski takvimle yeni takvim arasındaki 13 günlük farktan dolayı [[31 Mart Olayı]] olarak anılan bu ayaklanma, [[Selanik]]'ten gelen [[Hareket Ordusu]] tarafından 24 Nisan'da bastırıldı. 27 Nisan'da yeniden toplanan meclis, [[II. Abdülhamit]]'i bu ayaklanmadan sorumlu tutarak tahttan indirilmesine ve yaşlı şehzade [[V. Mehmet|Mehmed Reşâd Efendi]] 'nin [[V. Mehmet|V. Mehmed ''( Sultan Reşâd )'']] adıyla yerine geçirilmesine karar verdi.'''
 
'''8 Ağustos 1909'da [[Kanun-i Esasi|Kanûn-î Esasî]] üzerinde yapılan bir dizi radikal değişiklikle padişahın yetkileri "sembolik" bir düzeye indirildi. Artık vekiller heyeti (bakanlar kurulu) meclise karşı sorumluydu. Meclisten güvenoyu alamayan vekillerin ve hükümetin görevi sona eriyordu. Meclis başkanını padişah değil, meclis kendisi seçiyordu. Padişaha meclisi kapatma yetkisi tanınmakla birlikte, bu yetki koşullara bağlamış ve üç ay içinde yeni seçimlerin yapılması zorunlu hale getirilmişti. Bu değişikliklerle ilk defa parlamenter sistem uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca toplantı özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerden bazıları anayasaya eklendi.'''
 
'''Ancak gerek Meşrutiyeti sahiplenen halk kitleleri ve gerekse ordu içindeki subaylar tarafından Abdülhamid tahttan indirilmiştir. Bundan sonraki süreçte Osmanlı Devletinde padişahlık sadece sembolik düzeyde kalmıştır.<ref>Resmi Tarih Tartışmaları, Cem Uzun, Özgür Üniveriste Yayınları, 2005</ref>'''
 
[[Hüseyin Hilmi Paşa|'''Hüseyin Hilmi Paşa''']] '''(Mayıs 1909 - Ocak 1910), [[İbrahim Hakkı Paşa]] (Ocak - Eylül 1910) ve [[Mehmed Said Paşa]] (Eylül 1910 - Temmuz 1912) kabineleri döneminde [[İttihat ve Terakki Cemiyeti]], resmen görev almamakla birlikte, fiilen ülke siyasetinin yönlendirici gücü oldu.'''
 
{{multiple image
}}
 
=='''İkinci dönem, 1912'''==
'''1912 seçimleri [[İttihat ve Terakki Cemiyeti]]'nin iktidarı altında gerçekleşti. Temmuz ayında Arnavut isyanının başlaması ve Balkanlardaki siyasi durumun kötüleşmesi üzerine ortaya çıkan [[Halâskâr Zâbitân]], 16 Temmuz'da bir muhtıra ile [[İttihat ve Terakki]] yanlısı [[Mehmed Said Paşa]] hükümetini istifaya zorladı. [[Ahmet Muhtar Paşa]] başkanlığında partilerüstü hükümet kuruldu. Milletvekili seçimleri geçersiz sayılarak seçim yenilendi. Bir süre sonra [[Ahmet Muhtar Paşa]]'nın istifasıyla, açıkça İttihat-karşıtı olan [[Kâmil Paşa]] hükümeti kuruldu.'''
 
'''8 Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşı kısa sürede bir felakete dönüştü. Birbiri ardından Arnavutluk, Makedonya, Selanik ve Batı Trakya kaybedildi.'''
 
=== '''Bâb-ı Âli Baskını, 1913''' ===
{{Ana|Bâb-ı Âli Baskını}}
 
'''23 Ocak 1913'te Enver Bey önderliğinde bir grup İttihat ve Terakki fedaisi, [[Bâb-ı Âli]]'de bulunan Bakanlar Kurulu'nu toplantı halindeyken bastı. Tarihte [[Bâb-ı Âli Baskını]] adıyla anılan bu [[askeri darbe]]de Harbiye Nazırı [[Nazım Paşa]] çıkan arbedede öldürüldü, başbakan [[Kâmil Paşa]] silah tehdidi altında istifa ettirildi. Erkân-ı Harbiye Reisi (genelkurmay başkanı) [[Mahmut Şevket Paşa]] sadrazam ilân edildi.'''
 
[[Bâb-ı Âli Baskını|'''Bâb-ı Âli Baskınının''']]nın '''kamuoyuna sunulan gerekçesi, Bulgar kuşatması altında bulunan Edirne'nin kurtarılması idi. Buna rağmen 30 Mayıs'ta imzalanan [[Londra]] Antlaşması ile [[Edirne]] [[Bulgaristan]]'a bırakıldı. Ancak Balkan devletleri kendi içinde anlaşamadılar ve bunu fırsat bilen yönetim [[Edirne]]'yi geri aldı ve yeni sınır [[Meriç]] nehri olarak belirlendi.'''
 
'''11 Haziran'da Sadrazam [[Mahmut Şevket Paşa]] makam arabasının içinde uğradığı bir suikast sonunda hayatını kaybetti. Bu olay üzerine alınan baskı tedbirleriyle ülke yönetimi oldukça baskıcı bir sürece girdi. [[Mahmut Şevket Paşa]] cinayetiyle ilgili 15 kişi idam edildi, çok sayıda yazar ve aydın Sinop Kalesine sürgün edildi. [[Sait Halim Paşa]]'nın sadrazamlığı altında, ülke [[Mehmed Talat Paşa]], [[Enver Paşa]] ve [[Cemal Paşa]]'lardan oluşan üçlü tarafından yönetildi. [[Osmanlı Devleti]] [[Almanya]]'nın yanında [[I. Dünya Savaşı]]'na katıldı. [[İttihat ve Terakki]] yönetimi bu dönemde birçok cephede kaybedilen toprakların geri alınması için çalışmış ancak yaptıkları ile daha çok toprak kaybına sebebiyet vermişlerdir.'''
{{multiple image
| align = center
}}
 
=='''Üçüncü Dönem, 1914–1918'''==
[[I. Dünya Savaşı|'''I. Dünya Savaşı''']]'''<nowiki/>'ndaki yenilgiden sonra, İkinci Meşrutiyet'in altı yıl sürmüş olan üçüncü [[Meclis-i Mebusan]]'ı 21 Aralık 1918'de feshedildi.'''
 
=='''Dördüncü Dönem, Ocak 1920'''==
'''Ancak ülkenin içinde bulunduğu işgal koşullarından ötürü Anayasa'nın emrettiği yeni seçim yaklaşık bir yıl süreyle yapılamadı. [[Arap]] vilayetlerinin katılmadığı bir seçim, toprak kaybının resmen kabulü anlamına gelecekti. Ayrıca yeni meclise [[İttihat ve Terakki]] yanlıların girmesinden korkuldu. Ancak zaten parti kendini fesh etmiş ve [[İngiliz]] baskısıyla üst yönetim kadrosu ülkeyi terk etmişlerdi.'''
 
[[Sivas Kongresi|'''Sivas Kongresi''']]'''<nowiki/>'nin seçim yapılmasında ısrarı üzerine istifa eden [[Damat Ferit Paşa]] kabinesi yerine 2 Ekim 1919'da kurulan [[Ali Rıza Paşa (sadrazam)|Sadrazam Düztaban Ali Rıza Paşa]] hükümeti aynı gün seçim kararı aldı. Bu seçimler [[Anadolu]]'da başlayan bağımsızlık haraketi, İstanbul yönetimi ve işgal devletleri tarafından isteniyordu. İşgal devletleri istediği kararları aldırabilmek, İstanbul yönetimi yaptıklarına meşrûluk kazandırmak, Anadolu haraketi ise millî mücadele için daha fazla güç bulabilmek için seçimleri istiyordu. Aralık ayında yapılan seçimlere İstanbul dışında her yerden sadece [[Müdafaa-i Hukuk]] yanlısı mebuslar seçildi. [[Mustafa Kemal Atatürk|Mustafa Kemal Paşa]] iki ayrı ilden seçildiği halde, İstanbul'da toplanan meclise güvenlik gerekçesiyle katılmadı.'''
 
'''12 Ocak 1920'de toplanan Meclis, Anadolu hareketinden yana tavır aldı. 16 Şubat'ta [[Misakımillî|Misak-ı Milli beyannamesi]]'ni oybirliği ile kabul etti. 16 Mart'ta müttefik devletler İstanbul'u geçici askerî işgal altına alarak Meclis başkanı [[Rauf Orbay|Rauf Bey]]'i ve bazı mebusları tutukladı. 18 Mart'ta toplanan Meclis kendini süresiz olarak tatil etti. Mebusların birçoğu [[Ankara]]'ya geçerek, 23 Nisan'da toplanan [[Büyük Millet Meclisi]]'ne katıldılar.'''
 
== '''Tasfiye, Nisan 1920''' ==
'''11 Nisan'da padişah [[VI. Mehmet|Mehmet Vahdettin]] meclisi resmen feshetti. Bu tarihten Osmanlı Devleti'nin fiilen tarihe karıştığı 1 Kasım 1922'ye kadar Osmanlı hükümeti kâğıt üstünde varolmaya devam etti. Gerek iç gerek dış politikada gerçek bir varlık gösteremedi.'''
 
== '''Ayrıca bakınız''' ==
* [[İyd-i Millî|'''İyd-i Millî''']]
 
== '''Dış bağlantılar''' ==
* [http://www.dho.edu.tr/pusula/66/ikincimesrutiyet.html '''Deniz Harp Okulu dergisinde (Pusula) II. Meşrutiyet''']
 
== '''Kaynakça''' ==
<references />
 
{{Osmanlı-taslak}}
 
[[Kategori:Osmanlı Devleti Meşrutiyet dönemi]]-
'''-'''
[[Kategori:İttihat ve Terakki]]
[[Kategori:20. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu]]
22.631

değişiklik