"Tehcir Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(SeyitA tarafından yapılan 16739588 sayılı değişiklik geri alınıyor.Katkılarınızda Lütfen Kaynak gösteriniz.Kaynak gösterilmiş bilgileri geri almayınız.)
<ref>http://www.turkcebilgi.com/tehcir_kanunu</ref> <ref>https://tr.wikisource.org/wiki/Tehcir_Kanunu</ref>
== İçerik==
Tehcir Kanunu olarak bilinen; fakat geçici kanun mahiyetinde olan ve asıl adı "Savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında geçici kanun" Rumî takvime göre 14 Mayıs Miladi takvime göre 27 Mayıs 1915 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun, 1 Haziran 1915 günü dönemin resmî gazetesi ''[[Takvim-i Vekayi]]'''de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İlk 2 Madde kanunun amaçlarını ve anahatlarını belirtmektedir.<ref>[https://tr.wikisource.org/wiki/Tehcir_Kanunu Tehcir Kanunu],Tehcir Kanunu.</ref>
 
 
{{Quote|''Vakt-i seferde ordu ve kolordu ve fırka (tümen) kumandanları ve bunlarin vekilleri ve müstakil mevki kumandanlari ahâli tarafından herhangi bir suretle evamir-i hükûmete (hükûmetin emirlerine) ve müdafaa-i memlekete (ülkenin savunmasına) ve muhafaza-i asayişe müteallik (ilişkin) icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silâhla tecavüz mukavemet görürlerse, derakap (hemen) kuvve-i askeriye (askerî güçler) ile en şiddetli surette te'dibat yapmağa (akıllarını başlarına getirmeye) ve tecavüz ve mukavemeti (direnmeyi) esasından imha etmeye (yok etmeye) mezun (görevli) ve mecburdurlar.''}}
 
{{Quote|'' Ordu ve müstakil kolordu ve fırka kumandanları, icabat-i askeriyeye (askerliğin gerektirdiği kurallara) mebnî (dayanarak) veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri kurâ (köyler) ve kasabat (kasabalar) ahâlisini münferiden (tek olarak) veya müctemi'an (toplu olarak) diğer mahallere sevk ve iskân ettirebilirler''}}
 
== Uygulanması ==
24.598

değişiklik