Ana menüyü aç

Değişiklikler

SeyitA tarafından yapılan 16739588 sayılı değişiklik geri alınıyor.Katkılarınızda Lütfen Kaynak gösteriniz.Kaynak gösterilmiş bilgileri geri almayınız.
{{Taraflı|Şubat 2016}}
[[Dosya:Ottoman-Tehcir Law.jpg|250px|thumb|Tehcir Kanunu]]
'''Tehcir Kanunu''' veya (resmî adıyla '''Sevk ve İskân Kanunu''',<ref>http://fakulteler.atauni.edu.tr/ermenia/mndty.php?al=3</ref><ref>http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/2133.pdf</ref>), 27 Mayıs 1915'te [[Meclis-isavaş Mebusan]]'dahâlinde kabuldevlet edilenyönetimine vekarşı [[Osmanlıgelenler İmparatorluğu]]'ndakiiçin [[Osmanlıaskerî Ermenileri|Ermenilerin]]birliklerce yerleşimtedbir yerlerini zorunlu göçle değiştirmekalmak için çıkarılan bir yasakanun. BuSavaş kapsamdazamanı gerçekleştirilenOsmanlı'nın zorunlubütünlüğünü göçtebozmaya yüzçalışanlara binlercekarşı sivilinuygulanmıştır. ölmesiHerhangi dahabir sonradanetnik sıktoplum sıkhedef [[Ermeni Soykırımı]] olarak anıldıgösterilmemiştir. Kanun metninde göçlerin gerekçesi "savaş hâlinde devlet yönetimine karşı gelenler için askerî birliklerce tedbir almak" şeklinde geçmektedir<ref>http://tarih.tumders.com/1-dunya-savasinda-ermeni-sorunu-ve-tehcir-yasasi.html</ref>
<ref>http://www.turkcebilgi.com/tehcir_kanunu</ref> <ref>https://tr.wikisource.org/wiki/Tehcir_Kanunu</ref>
 
== İçerik==
Tehcir Kanunu olarak bilinen; fakat geçici kanun mahiyetinde olan ve asıl adı "Savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında geçici kanun" Rumî takvime göre 14 Mayıs Miladi takvime göre 27 Mayıs 1915 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun, 1 Haziran 1915 günü dönemin resmî gazetesi ''[[Takvim-i Vekayi]]'''de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.