"Azerbaycan jeolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{Çalışma}}
 
[[Azerbaycan Cumhuriyeti]]'nin arazisi, [[Kafkasya]] arazisinin tamamı gibi, [[Alpin Orojenezi|Alplerin kıvrımlı kuşağına]] ait olup karmaşık [[tektonik]] yapıya sahiptir. Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde son 13-15 bin yıl içinde yer alan [[jeoloji]]k ve [[jeomorfoloji]]k süreçler, [[iklim]] şartları ve [[deniz]]in toplu olarak gerilemesi eşsiz yer şekillerini oluşturmuştur. [[Kayaç|Kayaçların]] yaşı, [[Pliyosen Çağ|Alt Pliyosenden]] başlayarak çağdaş döneme kadar tüm zamanlarda insanların dikkatini çekmiştir. Azerbaycan arazisinde en eski kayaçlar, [[Paleozoik zaman|Alt Paleozoik]], karmaşık [[Başkalaşım kayaçları|metamorfik]] [[şist|şistler]] [[Çökelme|çökelimidir]]. Azerbaycan Cumhuriyetinin arazisi [[paleontoloji]]k ve [[mineral|mineralojik]] anıtlarla zengindir. [[Volkanik|Volkanik]]-[[magmamagmatik kayaçlar|magmatik]] ve [[tortul kayaçlar|tortul]] kökenli, paleontolojik koşulları yansıtan zaman ve mekân içinde değişen faktörler, aynı zamanda doğal zenginlikler bu kayaçların yaşını belirlemek için imkân sağlamaktadır. Kabuk içeren sapkın kayalar, onların [[Kretase]] ve Kretase sonrası dönemleri için yaşlarının tarihini belirlemeye yardımcı oluyor.
 
Genellikle çeşitli [[jeolojik dönem|jeolojik dönemlere]] ait eşsiz taşlar-tanıklar ve arazinin özelliği, turistlerin dikkatini çekmektedir. Azerbaycan’da kayaçların yaşı 570 milyon yıldan ([[şist|şistler]], [[gnays|gnayslar]]) günümüz deniz çökellerine ([[kireçtaşı]], silt[[alüvyon]], [[kum]], [[çakıl]]) kadar değişmektedir. En eşsiz jeolojik abidelerden biri, 3600 m rakımda korunmuş ve yer yer ayrı formlarda sarma siyen çökellerdir. Bu tür çökeller Kafkasya’nın diğer yerlerinde de görülmektedir. Onların yaygın olduğu bölgelerden bir de [[Şahdağ]]'dır.
En eşsiz jeolojik abidelerden
biri, 3600 m rakımda korunmuş
ve yer yer ayrı formlarda sarma
siyen çökellerdir. Bu tür çökeller
Kafkasya’nın diğer yerlerinde de
görülmektedir. Onların yaygın olduğu
Şahdağ’ı korunan bölge ilan
etmek uygun olurdu.
 
Azerbaycan’ın jeolojik ve jeomorfolojik
Anonim kullanıcı