"Germiyanoğlu Süleyman Şah" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{diğer anlamı|Süleyman Şah (anlam ayrımı)}}
[[File:Germiyanoğlu Süleyman Şah Türbesi.jpg|thumb|Kula'daki Germiyanoğlu Süleyman Şah Türbesi|300px]]
'''Süleyman Şah bin Mehmed''', [[Germiyanoğlu Mehmed Bey]]'in ölümünden sonra 1368'den önce hükümdar oldu. [[Germiyanoğlu Mehmed Bey|Çahşadan Mehmed Bey]]'in büyük oğludur.<ref>Şeyhoğlu Mustafa, ''Hurşidnâme''</ref> Lakabı "Şah Çelebi" ve "Alem Şah" tır.<ref>Aziz B. Erdeşir-i Esterâbâdi, ''Bezm ü Rezm''</ref><ref>Ahmed b. Sinanüddin Yusuf el-Karamani, ''Ahbaru'd-Düvel'' ve ''Asaru'l-Üvel'' </ref> [[Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî|Hz. Mevlânâ]]'nın torunu, [[Sultan Veled]]'in kızı Abide Mutahhare Hatun ile Mutahhare Hatun 18 yaşında iken evlenmiştir. <ref> Sahîh Ahmed Dede, ''Mecmuat-ü`t-Tevarihi`l-Mevleviyye''</ref> Bir diğer eşi de Mübarezeddin Umur bin Savcı'nın kızıdır. Çocukları Hızır Paşa, İlyas Paşa ve [[Devlet Hatun]]; Mutahhare Hatun'dan doğmuştur.
 
2.484

değişiklik