"Yorgi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

31 bayt kaldırıldı ,  5 yıl önce
düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
 
|etiket1 = Doğum
|veri1 = MS 280 [[Lod]], [[Suriye Filistin]], [[Roma İmparatorluğu]]<ref name="Foakes-Jackson">F. J. Foakes-Jackson; ''A History of the Christian Church''; s. 461; Cosimo Press; 2005; ISBN 1-59605-452-2</ref><ref name="AnnBall">Ann Ball; ''Encyclopedia of Catholic Devotions and Practices''; s. 568; 2003; ISBN 0-87973-910-X</ref> veya [[Nikomedia]], [[Bitinya]]<ref name="Foakes-Jackson"/><ref name="AnnBall"/>
 
|etiket2 = Ölüm
 
|etiket3 = Tâziz eden topluluklar
|veri3 = [[Katolik Kilisesi|Roma Katolik Kilisesi]], [[Doğu Katolik Kiliseleri]], [[Anglikanizm]], [[Lütercilik]], Doğu Ortodoks Kilisesi, [[Nasturiler|Doğu Kilisesi]], [[Oryantal Ortodoksluk|Oryantal Ortodoks Kiliseleri]], [[Umbanda]], [[İslâm]]
 
|etiket4 = Kabir
|veri6 = Plaka zırh ya da zincir zırh içinde bir haçlı (bâzı tasvirlerde, ucunda haç olan bir mızrağı vardır), beyaz ata binmiş bir süvari, Beyrut'ta bir ejderhâyı öldürmekte olarak, zırhının, kalkanının veya sancağının üzerinde [[Aziz Yorgi Haçı]] işlenmiş bir asker olarak sembolize edilir
 
|etiket7 = [[Hâmi aziz|Hâmi azizlik]]lik
|veri7 = Dünyanın birçok ülkesinde birçok topluluk tarafından hâmi aziz olarak kabûl edilir
}}
'''Yorgi''' ([[Yunanca|Yun]]: Γεώργιος ''Georgios''; [[Latince|Lat]]: ''Georgius''; [[Arapça|Ar]]: جرجس ''Cercis'' ö. 23 Nisan 303) Hristiyanlık'ta ve İslâm'da velî olarak kabûl edilen bir Hristiyan'dır. Geleneksel rivâyetlere göre [[Romalılar|Roma]] ordusunda bir askerdi. Ebeveyni [[Yunanlılar|Yunan]] kökenli [[Hristiyanlık|Hristiyanlardı]]. Babası Gerontius, Roma ordusunda görevli bir Kapadokyalıydı. Annesi Polikronya, [[Filistin]]'deki [[Lod]] şehrinden bir Hristiyan'dı.<ref>Jeannie Meekins; ''Saint George: Dragon Slayer: A 15-Minute Book''; s. 9; “Aziz Yorgi’nin hayatının ilk dönemleriyle alâkalı çok az bilgi var. Muhtemel kökeni hakkında iki rivâyet var. Birine göre, Türkiye’nin ortasındaki Kapadokya’da dünyâya geldi... Yorgi’nin ebeveyni Hristiyan’dı ve onu da Hristiyan olarak yetiştirdiler. Babası o 14 yaşındayken vefat etti. Annesi onunla birlikte Filistin’deki memleketine göç etti. 17 yaşındayken, Roma ordusuna katıldı. Başka bir rivayet, Yorgi’nin babasının Kapadokyalı olduğunu nakleder. Annesi ise Filistin’deki Lod şehrindendi. Yorgi, Lod’da doğdu... Her iki ebeveyni de asil Yunan ailelerinden geliyordu ve çocuklarına Yunanca Georgios adını verdiler... Yorgi’nin babası Roma ordusunda görevliydi, bu vesileyle Yorgi de yaşı yetince Roma ordusuna katıldı.”</ref> Yorgi'nin Kapadokya doğumlu mu yoksa Filistin doğumlu mu olduğu konusundaki rivâyetler muhteliftir.<ref>Edward Clapton; ''The Life of St. George''; s. 9; “İngiltere’nin ve aynı zamanda şövalyelerin hâmî azizi Yorgi, Üçüncü Asır’da Filistin’de Lod’da dünyâya geldi. Yunan kökenli asil Hristiyan bir âileye mensuptu.” </ref><ref>Rosemary Guiley; ''The Encyclopedia of Saints''; s. 129; “Yorgi, tarihsel bir kişiydi. Metafrastes’in naklettiği bir rivâyete göre, günümüzde Türkiye sınırları içinde kalan Kapadokya’da asil bir Hristiyan âilenin evlâdı olarak dünyâya geldi. Babası vefat ettikten sonra, annesi ile birlikte ikamet etmek üzere Filistin’e göç etti.” </ref><ref>Allison Maloney; ''St. George: Let’s Hear it For England!''; The Random House Group Limited</ref> İslam tarihçilerinin geleneğinde Filistin doğumlu olduğu anlatılır. Hristiyan geleneğinde en azından bir süre Lod'da büyüdüğü anlatılır. Yorgi, [[Diocletianus|Diokletyan]]'ın muhafız ordusunda bir Romalı asker oldu. Hristiyan dininden dönmesi istendiğinde bunu kabûl etmediği için Diokletyan öldürülmesini emretti.
 
[[Katolik Kilisesi|Latin Katolik]], [[Doğu Katolik Kiliseleri|Doğu Katolik]], [[Anglikanizm|Anglikan]], [[Nasturiler|Doğu Kilisesi]] ve [[Oryantal Ortodoksluk|Oryantal Ortodoks]] kiliselerinin aziz tezkirelerinde ([[Hagiografi|hagiografilerdehagiografi]]lerde) Yorgi en çok saygı gösterilen Hristiyan azizlerinden birisidir. [[On Dört Mânevî Koruyucu]]'dan birisi ve en önemli askeriye azizlerinden birisi olduğuna inanılır. ''[[Aziz Yorgi ve Ejderha]]'' efsânesinin baş kahramanıdır. Aziz Yorgi Günü geleneksel olarak 23 Nisan'da kutlanır (Gregoryen takvime göre 6 Mayıs'a denk gelmektedir). Dünya genelinde birçok ülkede, şehirde, meslek grubunda ve örgütlerde Yorgi [[hâmî aziz]] olarak kabûl edilir.
 
==İslâm'da==
İslami kaynaklarda ismi '''Cercis'''<ref>{{harvnb|Taberi|1973|s=174}}</ref>, '''Circis''' ya da '''Curcis'''<ref>{{harvnb|Taberi|1991|s=[https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n129/mode/1up 943]}}</ref> olarak geçer (Arapça '''جرجس'''). Cercis, Filistin ahâlisinden olup kendisiyle birlikte olan arkadaşlarıyla İsevi oluşlarını insanlardan saklıyorlardı. Cercis ve ahbabları, İsevîlerin tabiîn tabakasındandı, Meryem oğlu İsa'nın havarilerinden hayatta kalanlarla görüşmüş ve onların tebliğlerini dinlemişlerdi. Cercis ticaretle meşgul olup, kazancının artanını miskinlere ve muhtaçlara sadaka olarak verirdi.
 
Vehb ibn-i Münebbih'ten ulaşan rivâyete göre, Cercis bir gün Musul taraflarına gitmeye karar verdi. Bu sırada Musul civârında, bütün Suriye'yi ele geçirmiş olan Dazâne adında bir hükümdar hükmediyordu. Bu zât, kimsenin mağlup edemediği cebbar bir kral olarak ünlenmişti. Cercis, Musul'daki hükümdâra hediye vermek maksadıyla yola çıktı. Hükümdarın huzuruna vardığında, onun toplantı salonunda kavminin büyükleri ve reisleri ile birlikte oturduğunu gördü. Hükümdar, Eflun adındaki putların getirilmesini emretti. Ahali bu putun önünden geçirildiği zaman puta tapmayanlar ateşe atılıyordu veya türlü işkencelere maruz bırakılıyordu. Cercis, bunu görünce hükümdara karşı içinde bir düşmanlık duygusu doğdu ve onunla mücadele etmeye karar verdi.<ref>{{harvnb|Taberi|1991|s=[https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n130/mode/1up 944]}}</ref>
 
Cercis, hükümdara hediye olarak getirdiği paraları oradaki İsevilere dağıtarak kendisinde hiçbir şey bırakmadı. Hükümdarı mal ve para ile etkilemekten iğrenerek bizzat ona tebliğde bulunmaya karar verdi. Hükümdara bir köleden başka bir şey olmadığını hatırlattı. Cercis, kralı Rabbina iman etmeye davet etti. Kral da Cercis'i putlarına tapmaya davet etti. Kral ve Cercis arasında bu konuda bir davet savaşı yaşandı. Kral, "Eğer hükümdarlar hükümdarı dediğin ilah senin Rabbin olsaydı onun eserleri, aynen benim yanımda bulunan hükümdarların üzerinde eserimin görüldüğü gibi görülürdü" dediğinde, Cercis ona Rabbin eserlerini anlattı. Daha sonra da krala, "Senin kavminden olan Tarbaklina, İlyas'a göre ne kazandı ve akıbeti ne oldu?! İlyas ise önceleri pazarlarda dolaşıp yemek yiyen sıradan bir kimse olduğu halde Allah ona nurdan kanatlar bahşetti ve o meleklerle uçar oldu. Senin kavminden olan Meclitis, Meryem oğlu Mesih'e göre ne kazandı?! Bir de Meryem oğlu Mesih'i düşün.." diyerek Meryem oğlu İsa'nın insanların en meziyetlisi kılındığını ve annesinin karnının onun için temizlendiğini ve annesinin kadınların en üstünü kılındığını anlatarak, onu Ezbii adlı kadınla karşılaştırdı ve Ezbii'nin büyük hükümdarının himâyesinde olmakla hiçbir şey kazanmadığını, vücudunu köpeklerin parçalayıp götürdüğünü hatırlattı.<ref>{{harvnb|Taberi|1991|s=[https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n131/mode/1up 945-947]}}</ref>
*{{cite book | last = Taberi | first=Ebu Cafer | authorlink= Ebu Cafer Taberî | title = Tarih-i Taberi Tercemesi | year = 1973 | ref = harv | publisher = Can Kitabevi | isbn =}}
*{{cite book | last = Taberi | first=Ebu Cafer | authorlink= Ebu Cafer Taberî | title = Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, ''[https://archive.org/details/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII c. III]'' | year = 1991 | ref = harv | publisher = MEB Yayınları | isbn =}}
 
 
{{Hristiyanlık-taslak}}
1.320.676

değişiklik