Kavalalılar Hanedanı: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
(Gerekçe:)
Değişiklik özeti yok
'''Kavalalılar Hanedanı''', [[1805]]-[[1953]] yılları arasında [[Mısır]]'ı yöneten ailedir. Bu [[hanedan]]; [[1805]]'ten [[1914]]'e kadar olan zamanda [[Mısır Hidivliği]], [[1914]]'den [[1922]]'ye kadar olan zamanda [[Mısır Sultanlığı]] ve [[1922]]'den [[1953]]'e kadarki zamanda da [[Mısır Krallığı]] adıyla birbirinin devamı olan üç ayrı devletin yönetimini elinde tutmuştur.
 
Ailenin atası [[İbrahim Ağa]], aslen [[Konya]]lı olup, [[Osmanlılar]] devrinde [[Edirne]]’ye gelmiş ve [[Makedonya]]’da [[Kavala]] şehri kalesine bekçibaşı tayin edilmişti. Kavala’ya yerleşen İbrahim Ağa'nın kardeşi [[Tosun Ağa]], şehrin mütesellimi, onun oğlu [[Ali Tosun Paşa]] da, [[Osmanlı Devleti]]'nde [[beylerbeyi]] vazifesindeydi. Kavalalıların en meşhur şahsiyeti, [[Kavalalı Mehmet Ali Paşa]]'dır. Kendisini, [[Osmanlı]] [[Sultan]]ı [[III. Selim]] (1789-1807) vezirlik rütbesiyle Mısır valisi tayin etmiş, o da bilâhare ''Kavalalılar Hanedanını'Hanedanı' kurmuştur.
 
Kavalalılar Hanedanı'nın başına geçenler; [[İsmail Paşa]]'ya kadar '''''[[vali]]''''', [[İsmail Paşa]] (1868-1879) devrinde '''''[[hidiv]]''''', [[Hüseyin Kâmil Paşa]] (1914-1917) devrinde '''''[[sultan]]''''', [[Birinci Fuâd]] (1917-1936) devrinde '''''[[melik]]''''' ya da '''''[[kral]]''''' unvanını kullandılar.
 
Kavalalı ailesinden, Osmanlı padişahlarının kızlarıyla evlenerek akrabalık kuranlar olduğu gibi, devletin iç ve dış işlerinde vazife alanlar da vardı. [[Abbas Hilmi Paşa]]'nın oğlu [[Damad İbrahim Paşa]], [[Sultan Abdülmecid]] Hanın'in kızı [[Münîre Sultan]]'la evlendi. [[Mehmed Tosun Paşa]], [[müşir]] rütbesini haizdi. [[Melik Fuad Paşa]] da, Sultan [[II. Abdülhamid]] Han (1876-1909) devrinde binbaşı rütbesiyle [[Viyana]]’da askerî ataşelik yapmıştı.
 
Kavalalılar, [[Arabistan]]'daki [[Vehhabiler]]e ve [[Osmanlılar]]a karşı ayaklanan [[Rumlar]]a karşı mücadelelerde başarılı oldular.
Kavalalılar, izledikleri ekonomik politika ile [[Mısır]]'ın [[19. yüzyıl]]ın sonlarında malî bakımdan [[İngiltere]]’nin kontrolü altına girmesine sebep oldular ve bu sebeple Mısır halkı kendilerine karşı isyan edince İngilizler'den yardım istemek zorunda kaldılar. [[Arabi Paşa Ayaklanması|1882'de Mısır İngilizler tarafından işgal edildi]], bu tarihten sonra Mısır'da yönetimlerini sürdürmeyi başardılarsa da artık eski güçlerinden yoksundular.
 
[[I. Dünya Savaşı]] (1914-1918) ve sonrasında İngiliz himayesi ve [[1948 Arap-İsrail Savaşı]]ndaki mağlubiyetleri, Kavalalılar HanedanınaHanedanı'na karşı hoşnutsuzluklar meydana getirdi. 1953'te Kavalalılar HanedanınaHanedanı'na son verilip, [[Mısır]]'da [[cumhuriyet]] ilan edildi.
 
== Kavalalılar Hanedanı ==
Anonim kullanıcı