"Osmanlı sadrazamları listesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

2. murad,2. mehmed ve 1. Mustafa iki kere tahta çıkmışlardır...
(2. murad,2. mehmed ve 1. Mustafa iki kere tahta çıkmışlardır...)
* [[Osmanlı İmparatorluğu]]'nda Kuruluş dönemi 11,Yükseliş dönemi 24,Duraklama Dönemi 54,Gerileme dönemi 54 ve Çöküş dönemi 74 olmak
üzere toplam 217 [[sadrazam]] görev almıştır.
* [[Osmanlı İmparatorluğu]] 623 sene hüküm sürmüş, 36 padişah görev yapmış bazıları birdan fazla sürelerle görev yaptığında toplamda 39 defa padişahlık atanması ataması ve toplam 292 defa sadrazam ataması yapılmıştır.
* En uzun süre sadrazamlık görevini 1364-1387 yılları arasında toplam 22 yıl [[Çandarlı Halil Paşa]] yapmıştır.
* En kısa süre sadrazamlık görevini 5 mart 1656 yılında 4 saat [[Zurnazen Mustafa Paşa]] yapmıştır.
Anonim kullanıcı