"Yusuf Hemedanî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Kaynakça: *Büyük İslam İlmihali, Kur'an'ı Kerim
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
(→‎Kaynakça: *Büyük İslam İlmihali, Kur'an'ı Kerim)
{{ana|Hoca Ahmed Yesevî|Yesevilik|Abdulhalik-ıl Güjdevani|Nakşbendiyye}}
Altmış yıldan fazla, insanlara doğru yolu göstermekle meşgûl oldu. Yüzlerce talebe ondan ders aldı. Abdullâh-î Berkî, Hasan-î Endâkî, [[Ahmed Yesevi|Ahmed Yesevî]] ve [[Abdulhalik-ıl Güjdevani|Abdülhâlik-i Goncdüvânî]] gibi büyük velîler yetiştirdi. Bunlardan [[Ahmed Yesevi]], [[Türkistan]] tarafına göç edip, insanları irşâd ederek büyük hizmetlerde bulundu. Yûsuf-û Hemedânî, bütün dostlarına, talebesi [[Abdulhalik-ıl Güjdevani|Abdülhâlik-i Goncdüvânî]]’ye tâbi olmalarını söyledi. Kendisinden sonra, bu talebesi insanlara doğru yolu gösterdi.
{{Sünni|İmân ve İtîkâd = Tevhîd Peygamberlik / Nebîlik Dört kitap Melekler Kader Kıyamet Mahşer|İslâm'ın beş şartı = Namaz Zekât Oruç Hac (İslam) Cihad|Dört Halife = Ebu Bekir Ömer bin Hattab Osman bin Affan Ali bin Ebî Tâlib|İslam mezhepleri = Hanefi Maliki Şafi'i Hanbeli Zahiri
{{Sünni}}
 
Eski fıkıh mezhepleri
 
Evzâ'i Leysî Sevrî Cerirî|İtikadî mezhepler = Asarî Kelâm
Eş'arilik Mâtürîdîlik|Dini-Siyasî hareketler = Selefilik
Vehhâbîlik Ehl-i Hadis Berelvi Diobendi Müslüman Kardeşler|Hadis külliyatı = Kutubu'l-Sitte Sahih-i Buhari Sahih-i Müslim Sünen-i Nesai Sünen-i Ebu Davud Sünen-i Tirmizi Sünen-i İbn Mace}}
Yûsuf-û Hemedânî, önce [[Merv]] şehrinde bir müddet kalıp Herât’a gitti ve orada uzun zaman kaldı. Sonra, tekrar Merv’e gelip bir müddet daha kaldıktan sonra Herat’a döndü. Herat’tan Merv’e yaptığı son yolculuğu sırasında vefât etti. Kabri [[Merv]] şehrinde olup, ziyâret edilmektedir.
 
Anonim kullanıcı