"Ekonomi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Tarihi iktisat bilimcilerinin ekonomiye bakış açıları ve ekonomi tanımları eklendi.
(Tarihi iktisat bilimcilerinin ekonomiye bakış açıları ve ekonomi tanımları eklendi.)
 
Tarih boyunca toplumlar karmaşıklaştıkça ekonomi de gelişmiştir. [[Sümerler]] [[mal para]]ya dayanan büyük ölçekte bir ekonomi oluştururken, günümüzdeki anlamıyla ilk ekonomiyi [[Babilliler]] ve komşu şehir devletleri kurmuştur.<ref name=Sheila>Sheila C. Dow (2005), "Axioms and Babylonian thought: a reply", ''Journal of Post Keynesian Economics'' '''27''' (3), sf. 385-391.</ref>
 
'''İktisatçıların Ekonomi Tanımları'''
 
'''1. [[Adam Smith]]''' Ekonomi servet bilimidir. Ekonomi biliminin kurucusu kabul edilen Adam Smith, servet elde etmek için yapılan tüm çalışmaların ekonomi biliminin inceleme alanına girdiği söylüyor. Smith’in bu açıklamasına 1776 yılında yayımladığı “Ulusların Zenginliğinin Kaynakları ve Tabiatı Üzerine Araştırma” adlı kitabını kaynak olarak gösterebiliriz. Ayrıca, bu kitapta Smith; ekonomik dünyayı, milyonlarca insanın kendi arasında yarattıkları ve iş bölümü içinde üretimde bulundukları bir atölyeye  benzetmiştir.
 
'''2. [[Alfred Marshall]]''' Neoklasik iktisadın kurucusu ekonomiyi; “ekonomi, sonsuz olan, insan ihtiyaçlarını var olan kıt kaynaklarla karşılamasına ilişkin konuları kapsar” şeklinde tanımlıyor. Alfred Marshall, ekonomi bilimini, insanların refahlarının sağlanması yolunda harcadıkları çabaları her türlü araç ve ölçülerle açıklayan bir bütün şeklinde tanımlamaktadır.
 
'''3. [[Knut Wicksell]]''' İsveçli ekonomist Wicksell; ekonomiyi, “insan ihtiyaçlarının tatmini yönünden yapılan düzenli bir çalışma ve faaliyetler” olarak tanımlar.
 
'''4. Lionel Robbins''' İngiliz iktisatçı Robbins, ekonomi amaçlarla alternatif kullanım olanakları olan sınırlı kaynaklar arasındaki ilişkiler yönünden insanların davranışlarını incelen bir bilimdir, şeklinde tanımlama yapmaktadır.
 
'''5. Hermann Heinrich Gossen''' Alman iktisatçı Gossen’e göre ekonomi bilimi, birey ve topluma en az uğraşla en çok doyumu sağlamayı gösteren yöntemler kuramıdır.
 
'''6.[[Paul Samuelson]]''' Ekonomiyi, insanların çeşitli mallar üretmek ve bunları tüketilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak amacıyla kıt ve sınırlı üretim kaynaklarını ne şekilde kullandıklarını inceleyen bir dalı olarak ifade ediyor.<ref>http://www.fikiravcisi.com/unlu-ekonomistlere-gore-ekonomi-nedir.html</ref>
 
== Kaynakça ==
10

değişiklik