"Bilim insanı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k (Superyetkin, Bilim insanı sayfasını Bilim adamı sayfasına yönlendirme üzerinden taşıdı: Lütfen tartışma sayfasında görüş birliği arayınız)
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
** [[Evrimsel biyologu]]
** [[Genetik bilimci]]
** [[Herpotolog]] (sürüngenleri ve amfibileri inceleyen kimse)
** [[İmmünolog]]( (bağışıklık bilimci)
** İhtiyolog (zoolojinin balıklarla ilgilenen alt dalıyla uğraşan kimse)
** Lepidopterist (Kelebek, güve gibi Lepidoptera sınıfındaki canlıları yakalayan, toplayan ve üzerlerinde araştırmalar yapan kimse)
** Mammalog (Memelileri inceleyen kimse)
** Deniz biyologu
** [[Biyomedikalci]]
** [[Mikrobiyolog]]
** Moleküler biyologu
** [[Mikolog]] (mantar bilimci)
** [[Nörobiyolog]]
** [[Diyetisyen]]
** [[Ornitolog]] (kuş bilimci)
** [[Paleontolog]](fosil bilimci)
** [[Patolog]] (hastalık bilimci)
** [[Fizyolog]] (işlev bilimci)
** Virolog
** [[Zoolog]]( (hayvan bilimci)
* [[Kimyager]]
** Analitik kimyager
**[[Jeolog]]
** Jeofizikçi
** Glasiyolog (buzul bilimci)
** Hidrolog (su bilimci)
** Limnolog (suyun kimyasını inceleyen kimse)
** Meteorolog
** Mineralog
** Okyanus bilimci
** Paleontolog (fosil bilimci)
** Sismolog (deprem bilimci)
** Volkanolog
* Kütüphane Bilimcisi
* Matematikçi
** İstatikçi, Aktüer (finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir)
** Yöneylem araştırmacısı(belirli kısıtların olduğu bir durumda, belirli bir amaca yönelik en uygun çözümün bulunması için uğraşan kimse)
* Askeri Bilimci
* [[Fizikçi]]
** Uygulamalı fizikçi (fizik mühendisi)
** Nükleer fizikçi
** [[Astrofizikçi]]
* [[Psikolog]]
** Anormal psikologu (sıra dışı davranışları, duyguları ve düşünceleri inceler)
** [[Davranış bilimci]]
** Biyopsikolog
** Klinik psikologu
** Bilişsel psikolog (düşünme, hissetme, öğrenme, anımsama, karar verme, dil, problem çözme ve yargılama gibi zihinsel süreçlerin en geniş anlamda inceleyen kimse)
** Gelişim psikologu
** Eğitim psikologu
** Evrim psikologu
** Deneyci psikolog
** [[Danışman]] (meslek psikologu)
** [[Nöropsikolog]], [[Parapsikolog]] (duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla uğraşan kimse)
** Psikofarmolog
** Psikofizikçi
** [[Sosyolog]]
* Antropolog (kültür bilimci)
** Budun bilimci (insanların etnik gruplara ayrılışını, bu grupların kökenini, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki bağıntıları ve bunların töre, dil ve kültür niteliklerini, genel yasalar çıkarmak amacıyla inceleyip karşılaştıran, geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan değişik kültürleri karşılaştırmalı olarak inceleyen kimse)
* İletişim Bilimci
* [[Krimonolog]] (suç bilimci)
* Nüfus Bilimci
* [[İktisatçı]]
* Siyasi İktisatçı
* [[Siyaset Bilimci]]
* [[Oftalmolog]] (görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen kişi)
 
== Ayrıca bakınız ==
* [[Mühendislik]]
4.087

değişiklik