"Yorgi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎İslâm'da: Kaynak ekleme
(→‎İslâm'da: Kaynak ekleme)
 
==İslâm'da==
İslami kaynaklarda ismi '''Cercis'''<ref>[[Taberi]]; ''Tarih-i Taberi Tercemesi'', c. 2, s. 174</ref>, '''Circis''' ya da '''Curcis'''<ref>Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, c. III, [https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n129/mode/1up s. 943]</ref> olarak geçer (Arapça '''جرجس'''). Cercis, Filistin ahâlisinden olup kendisiyle birlikte olan arkadaşlarıyla İsevi oluşlarını insanlardan saklıyorlardı. Cercis ve ahbabları, İsevîlerin tabiîn tabakasındandı, Meryem oğlu İsa'nın havarilerinden hayatta kalanlarla görüşmüş ve onların tebliğlerini dinlemişlerdi. Cercis ticaretle meşgul olup, kazancının artanını miskinlere ve muhtaçlara sadaka olarak verirdi.
 
Vehb ibn-i Münebbih'ten ulaşan rivâyete göre, Cercis bir gün Musul taraflarına gitmeye karar verdi. Bu sırada Musul civârında, bütün Suriye'yi ele geçirmiş olan Dazâne adında bir hükümdar hükmediyordu. Bu zât, kimsenin mağlup edemediği cebbar bir kral olarak ünlenmişti. Cercis, Musul'daki hükümdâra hediye vermek maksadıyla yola çıktı. Hükümdarın huzuruna vardığında, onun toplantı salonunda kavminin büyükleri ve reisleri ile birlikte oturduğunu gördü. Hükümdar, Eflun adındaki putların getirilmesini emretti. Ahali bu putun önünden geçirildiği zaman puta tapmayanlar ateşe atılıyordu veya türlü işkencelere maruz bırakılıyordu. Cercis, bunu görünce hükümdara karşı içinde bir düşmanlık duygusu doğdu ve onunla mücadele etmeye karar verdi.<ref>Taberi, ''Milletler ve Hükümdarlar Tarihi'', c. III, [https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n130/mode/1up s. 944]</ref>
2.585

değişiklik