"Resim" sayfasının sürümleri arasındaki fark

'''Bulunan ilk resimler ;''' pek çoğu mağaralarda olmak üzere, duvarlara, kayalara çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve boyalı ellerle oluşturulmuş izlerden meydana gelirler. Bu resimler, tarihi önemleri dışında, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğinin o dönemlerde de gelişmiş olduğunu ispatlamaları bakımından da ayrıca değer taşırlar. İlk resimlerin yapılış amaçları arasında, dönem insanının, kendilerini kuşatan doğa karşısında oluşturdukları mistik eğilimler doğrultusunda, kabileye kötülük getirdiğine inanılan olguları uzak tutmak, örneğin, ava dair bereketin arttırılması, topluluğun gelişimi ve güvenliği bakımından genç avcı adaylarına donük eğitim, doğaya duyulan hayranlık ve keşfetme ihtiyacının yeraldığı kabul edilir.
 
'''''Resim yapmakta kullanılan teknikler'';''' malzemelerimalzemelerin gelişimini de geliştirmişetkilemiş, örneğin, bitki yağlarıylakökü eldegibi edilendoğal veyollarla öyleceelde kullanılanedilen pigmentlerinboyaların yerini, sentetik pigmentlerle yapılmışendustriyel, sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı, ve kullanımı daha kolay boyalar almıştır.
 
'''''Hristiyanlık'ta resim'':''' Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır, ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır.
54

değişiklik