"Yusuf Hemedanî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + Hz vb ifadeler Tarafsız Bakış Açısı'na aykırıdır
(Hz. eksik idi)
(Gerekçe: + Hz vb ifadeler Tarafsız Bakış Açısı'na aykırıdır)
|fikir = [[Melâmet’îyye]], [[Kalender’îyye]]
|katkıları =
| etkilendikleri = [[Hz. Muhammad (sav)]], [[ Hz.Ebu Bekr-i Sıddık]], [[ Hz.Salmân-ı Fârisî]], [[Kâsım bin Muhammed]], [[İmam Cafer-i Sadık]], [[Ebâ Yezîd-i Bistâmî]], [[Ebû’l Hasan Kharakânî]], Şeyh Ebû 'Ali el-Fermâdî
| etkiledikleri = Abdullâh-î Berkî, Hasan-î Endâkî, [[Abdülkâdir Geylânî]], [[Kadiri|Kadirîlik]], [[Hoca Ahmed Yesevî]], [[Yesevîlik]], [[Abdulhalik-ıl Güjdevani]], [[Nakşibendi|Nakşibendîlik]], [[Muhyiddin İbn Arabi|Muhy’id-Dîn İbn Arabî]], [[Ekberilik|Ekberîlik]], [[Baba Haydar|Kutb'ûd-dîn Haydar]], [[Baba Haydar#Haydar.C3.AElik Tarik.C3.A2t.C4.B1|Haydârîlik]], [[Mevlânâ]] [[Celâleddîn Rûmî]], [[Hacı Bektaş Veli]], [[Taptuk Emre]], [[Sultan Veled]], [[Yunus Emre]], [[Ali Râmitenî]], [[Şah-ı Nakşibend]], [[İmam-ı Rabbani]], [[Şeyh Galib]]
|imza =
[[Nakşibendi Tarikatı]]'nın silsilesinde<ref>''Silsilah'' (Arapça: سلسلة) Türkçesi ''zincir''.</ref> yer alan Yusuf Hemedani, Allah yolunda hizmet için [[Merv]], [[Buhara]], [[Herat]], [[Semerkand]] gibi İslâm merkezlerini dolaşarak halkı irşâda çalışmaktaydı. Tarihi kaynaklarda kaydedildidine göre devrin Selçuklu Hanı [[Sultan Sencer]], Yusuf Hemedani’ye bağlılığını her vesileyle göstermiştir. Dolayısıyla "Hocaların Hocası" olarak anılmaktadır.
 
Evliyânin büyüklerinden. İsmi, "Yûsuf bin Yâkûb Hemedânî" olup, künyesi Ebû Yâkûb’dur. İmâm-ı A’zâm hazretlerinin neslindendir. İnsanları Hakk'a dâvet eden, onlara dogru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âlîyye” denilen büyük âlim ve velîlerin Hz. [[Peygamber Muhammed]] Mustafa' (sav) den sonra gelen sekizincisidir. 1048 (H.440) senesinde Hemedan’da doğdu. 1140 (H.535) de [[Herat]]’tan [[Merv]]’e giderken yolda vefât etti.
 
On sekiz yaşında [[Bağdad]]’a gelip, [[fıkh]] îlmini Ebû İshâk-î Şîrâzî’den öğrendi. Yaşı küçük olmasına rağmen, Ebû İshâk kendisine husûsî ihtimâm gösterirdi. Bunun ve diğer [[fıkh]] âlimlerinin derslerine devâm etmekle, Hanefî mezhebinde fıkh ve münâzara [[alîm]]i oldu. [[İsfahan]] ve [[Semerkand]]’da, zamanın meşhûr hadîs [[alîm]]lerinden hadîs ilmini öğrendi. [[Tasavvuf]]u Şeyh Ebû 'Ali el-Fermâdî hazretlerinden ögrenip, onun sohbetinde yetişerek kemâle ulaştı. Abdullâh-ı Cûveynî, Hasan Simnânî ve birçok büyük zât ile görüıüp, sohbet etti. Kendilerinden ilîm öğrendi. Yaya olarak otuz yedi hac yaptı. [[Kur'ân-ı Kerîm]]'i sayısız defalar hatmetti. Gece namazlarında her rekâtta bir cüz okurdu. [[Tefsir]], [[hadîs]], [[kelâm]] ve [[fıkh]] ilminden yedi yüz cüz ezberindeydi. İki yüz on üç mürşîd-i kâmilden istifâde etti. Yedi bin kâfirin îmâna gelmesine sebeb oldu. Hızır aleyhisselâm ile çok sohbet etti.
19.668

değişiklik