"Baba İlyas" sayfasının sürümleri arasındaki fark

{{Ayrıca bakınız|Alevî tarihi (anlam ayrımı)|Alevî tarihi|Alevî-Bâtınîlik tarihi}}
=== Baba İlyâs’ın i'dam edilmesi ===
Mürîdi [[Baba İshâk Kefersudî]]'nin topladığı göçebe [[Türkmenler]]'den oluşan ordusu ile [[Malatya]]'da ''"Selçuklu Valisi [[Muzaffereddin bin Alişir|Muzaffer’ûd-Dîn Ali Şîr]]"'' kuvvetlerini bozguna uğratmasının ve ordusu ile [[Amasya]] üzerine yürümesinin ardından Selçuklular aleyhine vuku bulan tüm bu olumsuz gelişmelerin yegâne müsebbibi olarak algılanan "Baba İlyâs" ''"[[Amasya]]'daki Selçuklu Ordusu Komutanı Mübâriz’ûd-Dîn-i Armağanşâh"'' tarafından i'dam edildi. Amasya'daki Hangah-ı Mesudi denilen zaviyenin şeyhi olan Baba İlyas'ın vefatı ''(1240'ta idam edilmesi)'' üzerine yerine halifesi ve birader-zadesi Şemseddin Ebu'l-Fezail [[Behlül bin Hüseyin el-Horasani]] şeyh olmuştur.<ref>Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, I , İstanbul, 1327 -1330, 235-236; Il, 395-396.</ref>.<ref>[[İbn Bîbî|İbn-i Bîbî]], ''[[el-Evâmirü'l-Alâiyye fi'l-umûri'l-Alâiyye|El-Evâmir’ûl-‘alâ’iyye]],'' sahife 498-499.</ref>
{{Ayrıca bakınız|Anadolu Selçuklu Devleti|Gıyas’ed-Dîn Key-Hüsrev-i Sânî|Babâîler|Baba İshâk Kefersudî|Baba İshâk İsyânı|Anadolu Selçukluları devrinde Alevîler}}
 
Anonim kullanıcı