"Mantıksal pozitivizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Mantıksal pozitivizm]], Viyana Çevresi olarak adlandılan filozofların[[filozof]]ların felsefi düşünüş sistemlerini adlandırır. Başlıca temsilcileri [[Moritz Schlick]], [[Rudolf Carnap]] ve [[Otto Neurath]] olan bu çevre, ''yeni pozitivistler'' ya da ''mantıkçı empiristler'' olarak da adlandırılır. Bu çevrenin oluşumunda önemli etkisi olan isim [[Ernst Mach]]'tır, ki Mach'ın Viyana'da belirli dönemlerde mantık, fizik ve felsefe profesörlüğü yaptığı bilinmektedir. Mantıksal pozitivizmin çok farklı konumlardaki ve disiplinlerdeki filozofları bir araya getiren bir zemin olduğunu söyleyebiliriz.Sözkonusu akımın içinde sayılan/ya da sayılmış olan belli başlı filozoflar şöyledir; [[Ernest Nagel]], [[Hans Hahn]], [[Kurt Gödel]], [[Felix Kaufmann]], [[Philiph Frank]], [[Bertrand Russell]], [[Whitehead]], [[A.J.Ayer]], [[Wittgenstein]].
==Felsefi konum==
[[Resim:Ernstmach.jpg|thumb|right|100px|Mantıksal pozitivizme fikir babalığı yapmış olan [[Ernst Mach]]]]
233

değişiklik