Difference between revisions of "Yusuf Hemedanî"

(== Kaynakça ==..)
 
== Bibliyografya ==
* 1)# Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye (49. Baski); s.1164
* 2)# El-A’lâm; c.8, s.220
* 3)# Sezerât üz-Zeheb; c.4, s.110
* 4)# Câmiû Kerâmât-il-Evliyâ; c.2, s.289
* 5)# Tabakât-ül-Kübrâ; c.1, s.135
* 6)# Hadâik-ul-Verdiyye; s.106
* 7)# Reşahât (Arabî); s.14
* 8)# Reşahât (Osmanlıca); s.17
* 9)# Kalâid-ül-Cevâhir; s.110
* 10)# Hadîkat-ül-Evliyâ; s.14
* 11)# İrgâm-ül-Merîd; s.48
* 12)# Behçet-üs-Seniyye; s.11
* 13)# Rehber Ansiklopedisi; c.18, s.232
* 14)# İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.7, s.367
* 15)# Makâmât-i Yûsuf Hemedânî; Süleymâniye Kütüphânesi, İbrâhim Efendi Kısmı, No: 430
* 16)# Bırifkan Seyyidleri ; s.72
 
== Kaynakça ==
Anonymous user