Birinci İznik Konsili: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil ağ değişikliği
Değişiklik özeti yok
{{hıristiyanlıkHıristiyanlık}}
[[Dosya:Nicaea icon.jpg|thumb|200px|Alınan kararları ve karar heyetini gösterir bir ikon]]
[[Dosya:THE FIRST COUNCIL OF NICEA.jpg|thumb|200px|İznik Konsili]]
'''Birinci [[İznik]] Konsili''', MS [[325]] yılında [[İmparator Konstantin]] tarafından [[Roma İmparatorluğu]]'nda resmiresmî din olacak Hristiyanlığın içerisinde tartışılan bazı konuları netleştirmek amacı ile toplanmıştır.
 
İznik Konsili'nin ana konusu [[Mesih]] [[İsa]]'nın gerçek Tanrı olup olmaması idi. Mısır'ın [[İskenderiye]] kilisesinde başlayan anlaşmazlıkta o kilisenin bir presbüterosu (ihtiyar) olan [[Arius]] ünlü oldu. Arius'un öğretisine göre Mesih İsa, Dünya'nın kuruluşundan önce Tanrı tarafından yaratılmıştır. Arius'a karşi çıkanlardan en meşhur isim o zaman İskenderiye kilisesinin bir diakonu (hizmetkarı), daha sonra ise kilisenin piskoposu olan [[İskenderiyeli Athanasius]] idi. Athanasius, Mesih İsa'yı yaratılmamış, ezelden beri var olan Tanrı Baba ile aynı özü olan gerçek Tanrı olarak kabul etti. İki grup İsa Mesih'in dünyanın tek kurtarıcısı olarak kabul etti ve İncil'e dayanarak fikirlerini savunmaya çalıştılar.
 
İznik'te toplanan kilise önderlerin büyük çoğunluğu Mesih İsa'nın gerçek Tanrı olduğu fikrini pekiştirdiler. Konsilde bu konuda onaylanan İznik İnanç Bildirisi bugüne kadar [[Katolik]], [[Ortodoks Kilisesi|Ortodoks]] ve [[Protestan]] Kiliselerin ortak olarak kabul ettiği metinlerdendir.
 
Konsilin konuştuğu başka konulardan bazıları şunlardı: [[Paskalya]] (Diriliş) Bayramı'nın tarihi, Roma ve İskenderiye Patriklerinin özel yetkileri, piskoposların atanmasıyla ilgili bazı prosedürler ve saire <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea</ref>. İncil'in içeriği bu konsilin konusu değildi.
“İskenderiyeli iki tanrıbilimci olan Atanasyus ve Aryus arasında başlayan tartışma tüm Hıristiyan Kilisesine yayıldı ve İlk Ökümenik (Evrensel) Konsilin İznik’te toplanmasına neden oldu. Atanasyus (ö. 373) ve Aryus (ö. 336) Tanrı Kelâmının olmakla birlikte, Kelâmın doğasını farklı şekilde algılıyorlardı. Atanasyus’a göre İsâ’da beden alan Kelâm, yani Tanrı Sözü, ezeliydi, yaratılmamıştı ve baştan beri Tanrıyla birlikte idi.
 
Aryus’a göre ise Tanrı Kelâmı ezeli değildi, Tanrı tarafından, evren yaratılmadan önce ama zaman içinde yaratılmıştı. Aryus’a göre İsâ’daİsa’da ezeli, yaratılmamış Kelâm değil, bir yaratık beden almıştı. (Apolojetik literatürü (-Kelâm)- inceleyen Müslümanlar, sonradan Müslüman tanrıbilimcileri arasında Tanrı Kelâmı konusunda gelişen tartışma ile bir benzerlik fark edeceklerdir. “Eş’ari” konumu Atanasyus’unkini anımsatır, “Mu’tezile” görüşü ise Aryus’unkine yakındır).
 
Tartışma, KilisedeKilise'de uyuşmazlıklara neden olduğundan, hangi ifadenin gerçeğe daha yakın olduğuna karar vermek üzere Konstantin İznik KonsiliniKonsili’ni topladı. Konsil Atanasyus’ın ileri sürdüğü formülü onayladı ve Aryus’unkini reddetti. Konsilin saptadığı ve imanın kısa özetini içeren Credo (Amentü - İman ikrarı) da Tanrı Kelâmının bir yaratıktan değil, TanrınınTanrı’nın gerçek doğasından ileri geldiği belirtildi.”<ref>Michel, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş, sss. 99-100.</ref>
 
Tarihsel kaynaklara göre İznik Konsili'neKonsili’ne katılanlar sadece İsâİsa’nın Mesih’in Tanrılığınıtanrılığını tartışmak için toplanmışlardır. Bazılarının yanlış olarak düşündüklerinin aksine, İznik Konsili'ndeKonsili’nde İncil metni tartışılmadı. Atanasyus ve Aryus, karşıt tezleri savunmak için aynı İncil metnini kullandılar.<ref>Barker, O’nun İzinde, s. 46.</ref> Konseye katılanlar arasında İncil metni ya da içeriği konusunda herhangi bir ihtilafın olduğu kesinlikle kaydedilmemiştir.
 
Uzun tartışmalardan sonra, konsey, İsa Mesih’inİsa’nın Tanrı’yla aynı öze sahip olduğu görüşünü benimsedi. Konseyin sonunda İsâ Mesih’inİsa’nın Tanrı olduğu ortak bir bildirgeyle kabul edilmiştir. M.S.MS 325’te İznik’teki konseyde hazırlanan ve bugünkü Mesih İnanlıların mezheplerinin hemen hemen hepsince kabul edilen inanç bildirgesi şöyledir:
 
“Her şeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen, bütün şeylerin Yaradanı olan bir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz; bir tek Rab İsâ Mesih’e inanıyoruz: Tanrı’nın Oğlu, Baba’dan doğan biricik Oğul, yani Baba’nın özvarlığından oluşan Tanrı’dan Tanrı, Nurdan Nur, gerçek Tanrı’dan gelen gerçek Tanrı, yaratılmış değil, doğurulmuş, Baba’nın aynı öz varlığına sahip olan, kendi aracılığıyla gökteki ve yerdeki her şey yapılmış, biz insanlar için ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, insan bedeni almış ve insanlar arasında yaşamış, sıkıntı çekmiş ve üçüncü günde ölümden dirilmiş, göğe yükselmiş, dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek olan O’dur; ve Kutsal Ruh’a da inanıyoruz.”
 
== Konsulün temel inançlarını oluşturduğu mezhepler ==
 
* Katolikler
* Ortodokslar
 
== Konsülü tanımayan dini hareketler ==
* [[Üniteryenizm]]
 
* [[Üniteryen Üniversalizm]]
* [[Mormonlar]]
* [[Yehova'nın Şahitleri]]
 
== Popüler kültür ==
 
* [[Da Vinci Şifresi (kitap)]]
* [[Da Vinci Şifresi (film)]]
 
== Ayrıca bakınız ==
* [[Ekümenik Konsilkonsil]]
 
== Kaynakça ==
44.187

düzenleme