"Thomas Robert Malthus" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
== Nüfus kuramı ==
[[File:Malthus - Essay on the principle of population, 1826 - 5884843.tif |thumb|''Essay on the principle of population'', 1826]]
[[1789]] yılında, nüfusbilimi için çok önemli kurallara imza atan çalışması, "''Nüfus Artışı Hakkında Araştırma''"yı yayımladı. Daha sonra [[1803]] yılında bu eserini gözden geçirip tekrar yayımladı. Çalışması büyük yankılar uyandırmış ve birçok yeni tartışmaya neden olmuştur. Çalışmasına göre uygun şartlarda herhangi bir popülasyon, besin maddelerinin artışından daha hızlı bir oranda artar ve böylece zamanla kişi başına düşen besin miktarı azalır. Bu fikrinin temeli şudur: uygun şartlarda herhangi bir kısıtlayıcı faktör (salgın vb.) yoksa popülasyon [[geometrik dizi]] biçiminde artar (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...), oysa besin maddeleri [[aritmetik dizi]] biçiminde artar (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...). Doğada aradaki bu fark, popülasyonda bazı bireylerin ölümlerine neden olur ve bir denge sağlanır.