HACCP: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
Türkiye'de, 09.06.1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir ve yine aynı yönetmelikde 15.11.2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.
</div>
 
== HACCP'İN TEMEL İLKELERİ ==
HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:
 
# Tehlike analizinin yapılması,
# Kritik kontrol noktalarının saptanması,
# Kritik limitlerin oluşturulması,
# Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin oluşturulması,
# Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
# Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
# Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması.
41

düzenleme