"Cezzâr Ahmed Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Aslen Bosna'lıdır.<ref name="yasamyapit">Yayın Kurulu ''Ahmet Paşa (Cezzar)'', (1999) ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.142-143 ISBN 975-08-0072-9</ref> Gençliğinde [[İstanbul]]'a giderek [[Hekimoğlu Ali Paşa]]'nın hizmetinde bulundu. [[1756]]'da onunla birlikte [[Mısır]]'a gitti. Hekimoğlu Ali Paşa Mısır'dan ayrıldıktan sonra Mısır'da kaldı ve 1758'de [[Kahire]] seyhulbeledi Bulutkapan Ali Bey'in adamlarında Buhayre kaşifi Abdullah Bey'in hizmetine girdi.<ref name="sicilliosmani">Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.I s.277 [http://archive.org/details/sicilliosmani01sruoft]</ref>
[[Cidde]] yöresinde isyan yapan [[Bedevi]]lere karşı yapıla savaşlarına katıldı. Abdullah Bey'in isyanci bedeviler tarafından katlinde onun yerine Buheyere kaşifliginekaşifliğine getirildi. Abdullah Efendi'yi öldüren isyancı bedevileri aldığı sert tedbirlerle bastırmakta iken misilleme olarak 70 kadar [[bedevi]]yi öldürdü. Bu nedenle kendisine [[Arapça]]da "deve kasabı" anlamına gelen '''Cezzar''' lakabı takıldı.<ref name="sicilliosmani"/> Fakat diğer bir açıklamaya göre bu adı otoritesini güçlendirmek için kendi kendine koyup bunu benimsediği bildirilmiştir.<ref name="yasamyapit"/>
 
Bulutkapan Ali Bey bu isyanı bastırmadaki cesaretini beğenip beyler arasına dahil eyledi. 1768'de Cezzar Ahmet kölemen Memlüklüler arasındaki entrikalara karistikarıştı. Bu siradasırada hizmetinde bulunduğu Salih Bey'i öldürmekle görevlendirildi. Bulutkapan Ali Bey'den korkarak Kahire'de barınamayacagınıbarınamayacağını anladianladı ve Cezayirli kıyafetiyle Anadolu'ya kaçtı. Bir ara gizlice Mısır'dan Buheyre'ye döndudöndü ve Hunadî aşiretinden kız alipalıp kendini Bulutkapan Ali Bey'in gazabından korumaya çalıştı. Fakat Bulutkapan Ali Bey baskisibaskısı karşısında Suriye'ye kaçtikaçtı. Orada yerel aşiretlerden Sibaboğullarına sığındisığındı. Daha sonra [[Beyrut]] ve [[Sayda]] hâkimi [[Emir Mansur]]'un ve ardından da [[Şam]] muhafızı [[Osman Paşa]]'nın hizmetinde bulundu. [[Akka]]'ya yerleşti ve o yörede, Zahir Ömer tarafından başlatılan büyük ayaklanmanın bastırılmasında büyük başarı gösterdi.
 
1772'de mîr-i mîran olup sahil muhafızı oldu. [[Rus Donanması]]na karşı ve Zahir Ömer'e karsikarşı [[Beyrut]]'u savunmakla görevlendirildi. Bu görevi yapmakta iken Beyrut'ta egemen bir ayan olma çabaları yaptı. Fakat bu çalışmaları başarısız kaldı. Bu başarısızlık nedeni ile 1773'de Beyrut'u terk etmek zorunda kaldı. Akka civarında bulunan [[Zahir Ömer]]'e sığındı. Fakat bulduğu ilk fırsatta [[Şam]]'a kaçtikaçtı.
 
<!--
Gosterdigi cesaret ve hizmet, devlete olan bağlılığı dolayisiyla Babiali'nin dikkatini çekti. Önce [[Rumeli Beylerbeyi]] payesi verildi; sonra da [[Karahisar]] [[Mutasarrifi]] payesi verildi.
-->
[[1775]]'te [[Akkâ]] muhafızlığına, kısa bir süre sonra da vezirlik verilerek [[Sayda]] beylerbeyliğine getirildi. [[Lübnan]], [[Ürdün]] ve [[Filistin]]'deki karışıklıkları yatıştırdı. Bu başarıları nedeniyle [[Şam]] Beylerbeyliği'ne atandı. [[Napoléon Bonaparte]] komutasındaki Fransız ordusu [[1798]]'de [[Mısır]]'ı [[Fransa'nın Mısır Seferi|işgale]] başlayınca, [[Osmanlı Devleti]] Cezzar Ahmed Paşa'dan bölgede yığınak yapmasını istedi. Bu arada Bonaparte, [[El-Ariş]], [[Gazze]] ve [[Yafa]]'yı işgal etmiş, Mart [[1799]]'da [[Akkâ]] önüne gelmişti. Ancak, iki aydan fazla süren kuşatma, Osmanlı donanması ve [[Nizam-ı Cedid]] ordusundan destek gören Cezzar Ahmet Paşa'nın güçlü savunması karşısında başarısızlıkla sonuçlandı. Napoléon, 21 Mayıs [[1799]]'da [[Akkâ]]'dan çekilmek zorunda kaldı.
 
Cezzar Ahmed Paşa’nın karşısında ilk yenilgisini yaşayan Napolyon: ''"Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!.."'' sözünü söylemiştir. Cezzar Ahmed Paşa ise [[1804]]'te ölümüne değin [[Akkâ]] Beylerbeyliği görevini yürütmüştür.<!--
2.429

değişiklik