"Kiriş (mimarlık)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Betonarme]] yapılarda döşeme yüklerinin öncelikle kirişlere aktarıldığı ve kesme kuvveti ile moment tesirleri taşıyan kirişlerin bu kuvvetleri kolonlara aktardığı kabul edilir.
Kirişlerin kolondan kolona olan boylarına kiriş açıklığı denir. Kiriş açıklığı arttıkça kiriş kesit yüksekliğinin arttırılması gerekir. Kirişte düşey deformasyonlar (sehim) kontrol altında tutulmalıdır. Aksi takdirde, yapı kullanım konforu azalacaktır.
 
1. KİRİŞ DETAYI
1.1. Betonarme Kiriş
1.1.1. Tanımı
Döşemelerden ve diğer kirişlerden aldığı yükleri, kolanlara veya taşıyıcı sisteme
aktaran elemanlara betonarme kiriş denir.
1.1.2. Çeşitleri
􀂾 Basit Kirişler: Kagir yığma yapılarda iki ucu serbest şekilde mesnetlere oturan
kirişlerdir. Bu tür kirişler mesnetlere en 20 cm oturmalıdır.
􀂾 Konsol Kirişler: Bir ucu gömülü (ankastre), diğer ucu mesnetsiz (askıda) olan
betonarme kirişlerdir. Bu tür kirişler genellikle balkonlarda, betonarme
merdivenlerde ve bina çıkmalarında uygulanır.
􀂾 Devamlı Kirişler: Yapılarda üç veya daha fazla mesnet üzerine oturtularak, iki
veya daha fazla açıklıkla yapılan kirişlerdir. Bu tür kirişlere mütemadi kiriş de denir.
􀂾 Ters Kirişler: Yapılarda döşemenin yükünü taşıyan kirişin, döşemenin altından
sarkmaması isteniyorsa, kiriş döşemenin üzerinde yapılır. Bu tip kirişlere ters kiriş denir.
􀂾 Tablalı Kiriş: Yapılarda döşeme altlarına konan ve döşeme ile birlikte dökülen
kirişlere denir. Kirişin basınca çalışan alanını genişletmek için döşemenin bir
kısmı kiriş ile birlikte çalıştırılır. Tablalı kirişler döşeme kenarında tertiplenir.
 
{{Mimarlık-taslak}}
Anonim kullanıcı