"Amorium" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
== Yeri, önemi ve yürütülen kazılar ==
Eski Yunanca ve Ortaçağ Yunancasında 'Amorion' şeklinde anılagelmiştir. Arap/İslam kaynaklarında "Ammuriye" ya da "Amuriye" şeklinde geçer. Amorium höyüğünün yamacında bugün [[Hisarköy]] bulunmaktadır. Arkeolojik alanda bilimsel kazı çalışmaları 1988 yılında [[Oxford Üniversitesi’ndenÜniversitesi]]'nden Prof. R. Martin Harrison tarafından başlatılmıştır. 1993 yılından bu yana [[New York]] [[Metropolitan Sanat Müzesi]]'nden [http://www.metmuseum.org The Metropolitan Museum of Art] Dr. Chris Lightfoot başkanlığında uluslararası bir ekip tarafından yürütülmektedir.
 
Her ne kadar cazip bir düşünce olsa da, kentin ismi, muhtemelen, 'amor' (aşk) kelime kökünden kaynaklanmamakta, daha ziyade ilkçağ Hint-Avrupa kavimlerinin dilinde 'anne' anlamına gelen (ve varlığını bugüne kadar sürdürmüş) 'ma' kelime kökü ile bağlantılandırılmaktadır. Bu da bizi, kentin daha başlangıcından itibaren, Anadolu Ana Tanrıça kültü ile ilişkili olduğuna sonucuna götürmektedir.
 
Kahramanları hayvanlar olan masallarıyla büyük ün kazanmış olan [[Ezop]]'un Amorium kentinde yaşadığını da gözardı etmemek gerekir. Her ne kadar Ezop'un doğum yeri tartışmalı olsa da en yüksek olasılıkla Ezop Amoriumlu'dur. Bildiğimiz gibi kendisi MÖ 6. yüzyılda yaşamıştır.
 
== Antik Çağ'da Amorium ==
58.408

değişiklik