"Tahrif" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik
(yalanları düzelttim)
(Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik)
Kuran, [[Tevrat]], [[Zebur]] ve [[İncil]] gibi kutsal kitapların önceki [[peygamber]]lere verilmiş olduğunu kabul eder.
 
Müslüman inancına göre Kuran, Yahudileri Tora ile birlikte İsrailoğullarının Kutsal Kitabını, Hıristiyanları ise Yeni Ahit’i kasten değiştirmiş olduğunuolmakla bildiriritham eder.
 
Tahrif öğretisinin temel aldığı ilgili [[sure]]ler aşağıda verilmiştir:
# Yahudiler ile Hıristiyanlar birbirlerine düşmandı. Aralarında anlaşma sağlamak çok zor olurdu. Örneğin I. yüzyılda [[Pavlus]] sürekli olarak Yahudilerin saldırılarına maruz kalıyordu (Elçilerin İşleri 23:12) ve Yahudilere karşı yapılan düzenli saldırılar mevcuttu (M.S. 372)
# Farklı ve yeni mezhepler, değişikliler konusunda esas gruplarla çelişkiye düşerlerdi. Bu yüzden Müslümanların savunduğu gibi eşdeğer ve toplu değişikliklerin yapılması mümkün değildi.<ref>"St Ambrose and the Jews p1". http://www.history.umd.edu/Faculty/BCooperman/HistJewsI/Ambrose&Gregory.pdf. Retrieved on 2008-12-03.</ref>
# Müslümanlığı seçen Yahudiler ve Hıristiyanlar asla kasıtlı bir tahribatın yapılmış olabileceğini belirtmediler – eğer gerçek olsaydı bunu dile getirmeleri kaçınılmazdı.<ref>Josh McDowell; John Gilchrist (in en) (Paperback). The Islam Debate. Here's Life Pub. s. 199. ISBN 978-0-86605-104-0. http://www.joshmcdowell.org/FreeBooks/TheIslamDebate.pdf. 21.11.2008 tarihli. Sayfa 52 - 53</ref> (Edit: bu ifade yalandır İslamı her seçen hristiyanın ilk yaptığı İncilde ne çok hata olduğunu zikretmektir Bunun iki örneği aşağıdaki videolardadır bir çok başka örneği de bulunabilir. Eski ve yeni ahiti okuyan her kişi peygamberlere itaf edilen zani entrikacı gibi çirkin sıfatlardan tiksinmektedir. İslama girmelerinin bir sebebi de budur 1- https://www.youtube.com/watch?v=8jwklFQw738 2- https://www.youtube.com/watch?v=JAqfLbCpqLE
Bazı modern Hıristiyan savunucuları, bu tahrif tekziplerini İslamiyet’in bir zaafı olarak görmektedirler.<ref>"The Last Harvest - The Issue of Bible Corruption". http://www.thelastharvest.com/BibleCorr.htm. 21.11.2008 tarihli</ref>
 
32.464

değişiklik