"I. Süleyman Şah" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Hatalı link. I. Süleyman Şah yerine, o tarihte henüz doğmamış olan Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'a link verilmiş.
(Hatalı link. I. Süleyman Şah yerine, o tarihte henüz doğmamış olan Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'a link verilmiş.)
== Türkiye Selçuklu Devleti'nin gelişmesi ==
 
1078'de [[Süleyman Şah]] Bizans İmparatoru [[VII. Mikhail|VII. Mikhail Dukas]]'la Bizans tahtını eline geçirmek üzere isyan eden ''Anatolikon Theması'' vali-generali [[III. Nikeforos|Nikeforos Botaneiates]]'e karşı askerî yardım anlaşması yapmıştır. Fakat Süleyman Şah ordusu ile İznik ile Kütahya arasında ''Nikeforus Botaeiates'' ile karşılaşınca asi generalin sağladığı daha uygun şartlar nedeniyle taraf değiştirip ''Nikeforus Botaeiates'''a askeri yardım sağlamış ve onun III. Nikeforos ismi ile Bizans İmparatoru olmasına önayak olmuştur. Bu yardım dolayısıyla Bizanslılar göçmen Türkmenlerin Anadolu'da ta Boğaz kıyılarına kadar gelip yerleşmelerini kabul etmişlerdir.<ref name="norwich1">Norwich, John Julius (1991), ''Byzantium: The Apogee'', Londra:Penguin ISBN:0-140011448-3 {{ing}}s.1081</ref> <ref>Vryonis, Speros (1972) ''The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century'' University of California Press, say. 112-3.</ref>
 
1080'de ise Süleyman Şah bir diğer Bizans tahtına geçmek isteyen, bu sefer başarısız, isyancıya (''[[Nikeforos Melissenos]]'')'a yardım etmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin hızlı bir biçimde büyümesinden çekinen Bizans İmparatorluğu, (Balkanlardaki karışıklığın etkisiyle de) Türkiye Selçuklu Devleti ile bir antlaşma yapmış ve bu antlaşmaya göre Bizans, Türkiye Selçuklu Devleti'ne yıllık tazminat ödemeyi kabul etmiştir.<ref name="ostrogorsky">[[Georgiy Ostrogorskiy|Ostrogorskiy, Georgiy]] (İng.cev.:Joan Hussey) (1969) ''History of the Byzantine State'', Rutgers University Press, {{ing}}, s.348-9.</ref>
Anonim kullanıcı