"Cebrâil" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + Hz vb ifadeler Tarafsız Bakış Açısı'na aykırıdır
(Gerekçe: + Hz vb ifadeler Tarafsız Bakış Açısı'na aykırıdır)
Cebrâil'in ismi Kur’ân'da ayrıca Cibrîl, Rûh-ul-Emîn ve Ruhu'l-Kudüs diye de zikredilmektedir. Cebrâil kelimesi lügatta "Allah'ın kulu" mânâsındadır. Cebrâil’e ayrıca Nâmûs-ı Ekber de denilmiştir.
 
Cebrâil, Hz.[[Muhammed bin Abdullah|Muhammed]]'e Mekke yakınındaki [[Hira Dağı]]nda ibâdet ve tefekkürle meşgul iken gelerek ilk vahyi getirmiştir : "Oku Yaratan Rabbinin adı ile oku! O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı! Oku,insana bilmediklerini belleten kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sâhibidir." (Alak sûresi: 1-3)
 
Cebrâil her şekle girebilirdi. Hz.Muhammed'e aslî şekliyle, biri [[Hira]] Dağında ve diğeri [[Miraç]] esnâsında [[Sidret-ül-müntehâ]]da olmak üzere iki defâ görünmüştür. Cebrâil’in çoğunlukla ashâbdan Dıhye-i Kelbî sûretinde geldiği anlatılır. Cebrâil yirmi üç yıla yakın bir sürede Kur’ân âyetlerini peyderpey ve çeşitli şekil ve sûretlere girerek getirerek Muhammed'e ulaştırmıştır.
 
" De ki: Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir.” (Bakara sûresi: 97)
 
İnanca göre Cebrâil her sene bir kere gelip o âna kadar inmiş olan Kur’ânı [[Levh-i Mahfûz]]’daki sırasına göre okur, Hz.Muhammed 'de dinler ve tekrar ederdi. Hz.Muhammed’in ölüm yılında iki kere gelip tamamını okumuştur. Hz.[[Âdem]]'e on iki kere, Hz.[[Nuh]]'a elli kere, Hz.[[İbrahim (peygamber)|İbrahim]]'e kırk kere, Hz.[[Musa]]'ya dört yüz kere, Hz.[[İsa]]'ya on kere, Hz.[[Muhammed bin Abdullah|Muhammed]]'e yirmi dört bin kere gelmiştir.
 
== Görevi ve özellikleri ==
32.476

değişiklik