"Spektroskopi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Spektroskopi ayrıca [[ışık]] ile [[madde]]nin etkileşiminin incelenmesi olarak da tanımlanabilir. Spektroskopi, [[analitik kimya]]da ve [[moleküler biyoloji]]de maddelerin ışık aracılığı ile tanımlanmaları amacıyla kullanılmaktadır. Tarihsel olarak sadece [[görünür ışık]] kullanılırken, günümüzde yeni yöntemler de kullanılmaktadır. Spektroskopik analiz yöntemlerinde örnek üzerine bir uyarıcı tanecik gönderilir ve örneğin bu uyarıcı taneciğe (elektron, nötron, proton, atom, molekül, gibi) karşı davranışı ölçülür. Bunlar dışında, [[elektromanyetik]] olan ve olmayan [[ışınım]] da kullanılmaktadır ([[mikrodalga]]lar, [[radyo dalgaları]], [[X ışını|X ışınlar]]ı, vs. gibi). Spektroskopik yöntemlerde maddenin elektromanyetik radyasyonu yayması, absorblaması, saçması, saptırması, genel olarak maddenin elektromanyetik radyasyonla etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçları analitik amaçlara dönük olarak incelenir. Spektroskopi, [[gökbilim]] ve [[uzaktan algılama]]da da ayrıca yoğun olarak uygulanan yöntemlerdendir.
 
<nowiki> </nowiki>Spektrokoskopi moleküllerin, iyonların ve çekirdeklerin kuantumlanmış enerji düzeylerini belirleyen bir yöntemdir. Deneysel olarak yalnızca frekans ölçümlerini içerir çünkü mümkün geçişlere karşı gelen iki düzey arasındaki enerji farkı atom yada çekirdek tarafından soğurulan veya salınan ışının frekansıyla doğru orantılıdır. Deneysel olarak ölçülen frekanslardan yaralanılarak atomlar, moleküller yada çekirdekler arasındaki kuvvetleri etkileşmeleri ve bu atom, molekül yada çekirdeklerin yapılarını ortaya koyabilecek bilgiler toplanabilir.
 
İki düzey arasındaki geçişe karşılık gelen bir soğurma enerjisine bir spektral çizgi yada spektrum denir. Spektroskopide geçiş frekanslarına karşı gelen spektrumlar gözlenir ve bu spektrumların yerleri frekans olarak belirlenir.
33

değişiklik