"İSKİ" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Gerekçe: + kaynak gerektiren bilgi eklentisi)
[[Dosya:Left 03.gif|thumb|İSKİ logosu]]
 
'''İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi''', [[1981]]2560 yılındasayılı kurulduİSKİ veKanunu [[1984]]ile 1981 yılında [[kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi]]'ninBelediyesi’ne bağlı bağımsız himayesibütçeli altınabir alındıkuruluştur.
== İdari Yapı ==
[[Dosya:Aksaray Kanalizasyon idaresi.jpg|thumb|left|240px|İSKİ İdare Binası]]
2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi Kurumun Genel Kurulu’nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.
Görevleri;
* İçmesuyu temin etmek,
* Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,
* Su havzalarını korumak
* Dereleri ıslah etmek.
 
İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 21 Daire Başkanlığı ve 103 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 4 bin 522 işçi, 2 bin 922 memur olmak üzere toplam 7 bin 444 personel görev yapmaktadır.
== Arıtma tesisleri ==
İçmesuyu arıtma tesisleri:
* [[Kâğıthane İçmesuyu Arıtma Tesisleri|Kâğıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi]]
* Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi
* İkitelli (FSMH) İçmesuyu Arıtma Tesisi
* Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi
* Elmalı İçmesuyu Arıtma Tesisi
 
Kurumun gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını  da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.
Atıksu arıtma tesisleri:
* Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesisi
* Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi
* Büyükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi
* Üsküdar Atıksu Ön Arıtma Tesisi
* Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi
* Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi
* Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi
* Ataköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
* Tuzla Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
* Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
* Terkos Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
* Bahçeşehir Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
 
İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atıksu abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır.
== Görev Yapmış Genel Müdürler ==
== Su Yönetimi ==
* [[F.J. Castelnau]] (1933-1935)
İstanbul’un su kaynaklarının % 98’i yüzeysel su kaynağı niteliğindedir. Yağışlarla gelen sular, baraj ve doğal göl dediğimiz alanlarda biriktirilmekte, regülatörlerle toplanarak içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İstanbul’a su sağlayan 1 doğal göl, 8 baraj, 8 regülatör ve bentler olmak üzere muhtelif kapasitede toplam 18 adet yüzeysel su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca barajlardaki mevcut su miktarını maksimum faydada kullanmak ve mevcut su miktarının daha uzun süre şehri beslemesine imkan sağlamak için su kuyuları ve kaynak suları hizmete alınmaktadır. Aktif içmesuyu kuyusu ve kaynak suyu adedi 161’e ulaşarak, aylık ortalama 3 milyon 500 bin m<sup>3</sup> içmesuyu temin edilmektedir.
* [[Yusuf Ziya Erdem]] (1935-1947)
 
* [[İhsan Göze]] (1947-1951)
İçmesuyu kaynaklarının yıllık toplam verimi 1 milyar 820 milyon m<sup>3</sup>'tür.
* [[Cahit Çeçen]] (1951-1958)
 
* [[Bülent Danışment]] (1958-1960)
İçmesuyu kaynaklarının su toplama havzaları; Melen ile birlikte 6.157 km<sup>2</sup>'ye ulaşmaktadır.
* [[Hayati Savaşçı]] (1960-1960)
 
* [[Asım Tufan]] (1960-1963)
Su kaynaklarının % 60’ı Anadolu Yakası’nda, % 40’ı Avrupa Yakası’ndadır. Buna karşılık nüfusun % 60’ı Avrupa Yakası’nda, % 40’ı Anadolu Yakası’nda ikamet etmektedir.
* [[Kerim Esmer]] (1963-1971)
 
* [[Gültekin Oskay]] (1971-1981)
Su kaynaklarında biriktirilen sular, çapı 3 m'yi bulan isale hatlarıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İsale hatlarının  823 km’si çelik, 598 km’si duktilfont, 20 km’si polietilen ve kalanı diğer (tünel, kanal ve galerilerden) oluşmaktadır. İsale hatları maksimum 40 atü basınca dayanıklıdır. 
* [[Ahmet Ölçer]] (1981-1984)
 
* [[Mehmet Baykara]] (1984-1984)
İstanbul’un engebeli coğrafyası ve suyun çok uzak mesafelerden şehre ulaştırılması büyük enerji ihtiyacı doğurmaktadır. Suyun kaynağından itibaren musluklara ulaşmasına kadar her evrede içmesuyu hatlarında basınçlı su olabilmesi için terfi sistemleri kurulmuştur. Toplam 115 adet terfi istasyonunda bulunan muhtelif kapasitelerdeki pompalarla suyun şehrin her noktasına ulaşması temin edilmektedir. İçmesuyu terfi sistemlerinin toplam kurulu gücü 308.805 kVA ve yıllık tüketilen enerji miktarı ortalama 757 milyon 805 bin 995 kWh’dır.
* Dr.[[Atom Damalı]] (1985-1989)
 
* Dr.[[İ. Ergun Göknel]] (1989-1993)
İçmesuyu kaynaklarındaki hamsular, gerekli arıtma işlemleri için isale hatları vasıtasıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaşmaktadır. Bu tesislerde içilebilir standartlara getirilen içmesuyu arıtımında ozon sistemi kullanılmaktadır.
* [[Hüseyin Doğan]] (1993-1993)
 
* [[Hasan Fehmi Mani]] (1993-1994)
İstanbul’un muhtelif  bölgelerinde farklı büyüklükte, su tüketim dengesinin sağlanması, enerji tasarrufu, arızalar ve enerji kesintileri sebebiyle oluşan su kesintilerinin minimuma indirilmesi için su depoları inşa edilmiştir.
* Prof.Dr.[[Veysel Eroğlu]] (1994-1999)
 
* [[Selami Oğuz]] (1999-1999)
Arıtma işlemine müteakip su, isale hatları ve içmesuyu şebekesi ile su dağıtım sisteminde yol alarak İstanbullulara ulaşır. İstanbul’da içmesuyu şebekesi olarak duktilfont borular kullanılmıştır. İçmesuyu şebekesinde dayanıklılık, sızdırmazlık, uzun ömür gibi özellikleri gözönünde tutulmaktadır.
* Prof.Dr.[[Veysel Eroğlu]] (1999-2002)
 
* [[D. Ali Çodur]] (2002-2007)
== Laboratuvar hizmetleri ==
* [[Mevlüt Vural]] (2007-2010 )
İçmesuyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Hamsuların arıtma tesisine girişinden itibaren başlayarak arıtma işlemine müteakip devam eden analizlerle içmesuyu dağıtım sistemine verilen suyun kalitesi sürekli olarak takip edilmektedir. Kimyasal, bakteriyolojik, estetik değerler olmak üzere toplam 80 parametrede inceleme yapılmaktadır. Ayrıca her dağıtım sisteminin beslediği bölgelerde suyun İstanbullulara ulaştığı noktalarda günlük ortalama 500 numune akredite olmuş merkez laboratuvarda analiz edilerek takibi yapılmaktadır. Analiz neticeleri her ay internet sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.
* Prof.Dr.[[Ahmet Demir (bilim adamı)|Ahmet Demir]] (2010- )
 
== SCADA ==
İstanbul’daki tüm içmesuyu sistemi merkezi kumanda sistemi olan SCADA ile yönetilmektedir. İçmesuyu kaynaklarının doluluk oranı, yağış durumu, içmesuyu hatlarındaki basınç değerleri, depolardaki su hacmi gibi su dağıtım sisteminde bulunan tüm veriler anlık olarak merkeze iletilmekte, merkezi yönetimle sisteme müdahale edilebilmektedir.
 
== Atıksu Yönetimi ==
Kullanılarak atıksuya dönüşen sular atıksu şebekesiyle toplanır. Atıksu şebekesinde beton borular tercih edilmiştir. Atıksu şebekesiyle atıksular ana toplayıcı dediğimiz kolektör ve tünellere iletilir. Çapı 2,20 m'ye ulaşan kolektörler korozyona dayanıklı, yüksek mukavemetli beton borulardan imal edilmiştir. Trafik yoğunluğu, zemin şartları, bölgenin coğrafi yapısı gibi şartlar gözönünde bulundurularak açık kazı yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde tünel sistemi kullanılarak atıksu hattı inşa edilmiştir. İstanbul’un sahillerinin tamamına yakını çapı 3 m'ye varan atıksu tüneli ve kolektörleriyle çevrilmiştir. Atıksu hatlarının tamir ve bakımlarında robot teknolojisi kullanılmaktadır. Atıksu hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar kameralı robotlar sayesinde tespit edilerek temizlenmekte, hatlarda meydana gelen olası arızalar kazı yapılmasına gerek kalmaksızın kaplama yapılmak suretiyle giderilerek hattın ömrü uzatılmaktadır.
 
Kolektör ve tünellerle toplanan atıksular, atıksu arıtma tesislerine ulaşır. İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesislerinin prosesi tercih edilirken İstanbul Boğazı’nın dinamik yapısı gözönünde bulundurularak Boğaz Hattı’na ilk etapta ön arıtma tesisleri projelendirilmiş, Marmara Denizi sahilleri için ise biyolojik ve ileri biyolojik arıtma özelliği tercih edilmiştir.
 
İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulanması ile, sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atıksulardan elde edilmektedir.
 
== Dış bağlantılar ==
1

değişiklik