"Tuğtekin" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{HükümdarKraliyet bilgi kutusu
| adıisim = =Zahireddin Tuğtekin
| başlık resim = [[Böriler]] Șam Atabeyi
| resim resim_boyutu =
| altyazı başlık =
| veraset = [[Böriler#Atabeyler|Böriler Dımaşk Atabeyi]]
| hüküm süresi hüküm_süresi = (1104-1128)
| tahta geçmesi =
| diğer ünvanlarıtaç_giymesi =
| önce_gelen = [[Muhiddin Bektaş]] {{small|([[Suriye Selçuklu Devleti#Melikler|Dımaşk Meliki]])}}
| tam adı = Zahiriddin Tuğtekin
| önce gelenvekili =[[Muhiddin Bektaş]] Şam Meliki
| sonra gelen sonra_gelen = [[Tac El-MülkTacülmülk Böri]]
| varisi veliaht =
| kraliçeeşi =
| gözdesi çocukları =
| tam 1ismi = Zahireddin = Tuğtekin
| hanedan 2 = [[Böriler|Böri = Hanedanı]]
| eş 3 babası =
| hanedan annesi =
| resmi marşı doğum_tarihi =
| babası doğum_yeri =
| annesiölüm_tarihi = 12 Şubat = 1128
| doğumölüm_yeri tarihi = =[[Dımaşk]]
| doğum yeri defin_tarihi =
| ölüm tarihi defin_yeri = 12 Şubat 1128
| ölümdini yeri = [[ŞamSünni İslam]]
| defin tarihi =
| mezar yeri =
| dini = [[İslam]]
}}
'''Tuğtekin''', veya tam adıyla '''ZahiriddinZahireddin Tuğtekin''' ([[Arapça]]:ظاهر الدين طغتكين‎ ), (d.? - ö. 12 Şubat 1128, [[ŞamDımaşk]]) Türk asıllı asker ve [[Büyük Selçuklu Devleti]] altında, [[1097]] - [[1128]] arasında, [[Suriye Selçuklu Devleti]] [[ŞamDımaşk]] [[Emir]]i ve sonra aynı devlete tabi [[Böriler]] [[ŞamDımaşk]] Atabeyi olan yönetici. Kalıtsal ŞamDımaşk Atabeyleri olan [[Böriler]] hanedanı kurucusu.
 
'''Tuğtekin''', veya tam adıyla '''Zahiriddin Tuğtekin''' ([[Arapça]]:ظاهر الدين طغتكين‎ ), (d.? - ö. 12 Şubat 1128, [[Şam]]) Türk asıllı asker ve [[Büyük Selçuklu Devleti]] altında, [[1097]] - [[1128]] arasında, [[Suriye Selçuklu Devleti]] [[Şam]] [[Emir]]i ve sonra aynı devlete tabi [[Böriler]] [[Şam]] Atabeyi olan yönetici. Kalıtsal Şam Atabeyleri olan [[Böriler]] hanedanı kurucusu.
 
==Hayatı==
ZahiriddinZahireddin Tuğtekin Suriye Selçuklu Devleti meliğimeliki olarak ŞamDımaşk ve Suriye'yi idaresi altında bulunan [[Alp Arslan]]'ın oğlu ve Sultan [[Melikşah]]'ın küçük kardeşi olan [[I. Tutuş]] yönetiminde düşük rütbeli bir Türk asıllı olarak bulunmaktaydı. 1095'de I. Tutuş öldü ve varisleri olan iki oğlu [[Dukak]] ve [[ Rıdvan]] arasında taht çatışmaları başladı. Dukak ŞamDımaşk meliki ve Rıdvan Halep meliki olarak iki önemli Suriye merkezinde güçlerini teksif etmișlerdietmişlerdi. Bundan sonra ortaya çıkan kargaşalıklıkargaşalı yıllarda Tuğtekin Dukak tarafını tutup onun askerleri arasında sivrilmeye başladı.
 
Zahiriddin Tuğtekin Suriye Selçuklu Devleti meliği olarak Şam ve Suriye'yi idaresi altında bulunan [[Alp Arslan]]'ın oğlu ve Sultan [[Melikşah]]'ın küçük kardeşi olan [[I. Tutuş]] yönetiminde düşük rütbeli bir Türk asıllı olarak bulunmaktaydı. 1095'de I. Tutuş öldü ve varisleri olan iki oğlu [[Dukak]] ve [[ Rıdvan]] arasında taht çatışmaları başladı. Dukak Şam meliki ve Rıdvan Halep meliki olarak iki önemli Suriye merkezinde güçlerini teksif etmișlerdi. Bundan sonra ortaya çıkan kargaşalıklı yıllarda Tuğtekin Dukak tarafını tutup onun askerleri arasında sivrilmeye başladı.
 
Trabluşam kadısı yönetimine karşı başkaldıran [[Cableh]] küçük şehirine bu isyanı bastırmak için gönderilen askeri birliğin komutası Tuğtekin'e verildi. Fakat Tuğtekin bu isyanı bastıramadı.
 
Tam bu sırada [[Birinci Haçlı seferi]]'nin "Baronlar Seferi" ordusu Anadolu'yu geçmiş; Çukurova'ya inmiş ve 21 Ekim 1097'de [[Antakya Kuşatması]]'na başlamıştı. Antakya Halep Meliki [[Rıdvan]]'ın tabiyeti altında ve Emir [[Yağı-SayanYağısıyan]] komutası altında idi. Fakat Yağı-Sayan kendine askeri destek sağlamak için ŞamDımaşk Emiri [[Dukak]]'a başvurdu. Dukak Tuğtekin komutasından bulunan büyük bir ŞamDımaşk melikliği ordusunu Antakya üzerine Haçlılar kuşatmasını kırmak için gönderdi. Fakat bu ordu, [[I. Boemondo|Beomondo Tarantolu]] ve [[II. Robert Flandralı]] komutaları altında bulunan Haçlılar ordusu ile yaptığı muhaberede mağlup düştü ve ŞamDımaşk'a geri çekilmek zorunda kaldı. Musul Atabeyi [[Kerboğa]] kendi ordusu ve diğer Müslüman şehir ve hükümetlerden aldığı takviyelerle Antakya'ya ilerlemeye başladı. Bu sırada 2 Haziran 1098'de Haçlılar Antakya'yı ellerine geçirmişlerdi. Tuğtekin de ŞamDımaşk melikliği ordusu ile Kerboğa ordusuna katıldı. Kerboğa Antakya kalesi içinde bulunan Haçlılar ordusunu kuşatma altına aldı. Haçlılar bu kuşatmaya gayet zorluklar çekerek direnmekte iken güya bir mucize eseri Antakya Katedrali içinde İsa'nın öldürülmesi için kullanılan Kutsal MırzakıMızrakı buldular. Bundan moral alarak Kutsal Mızrak önlerinde 28 Haziran 1098'de Antakya'dan bir büyük huruç hareketi yaparak Kerboğa'nın ordusu üzerine büyük bir hücuma geçtiler ve Kerboğa'nın ordusu darmadağın oldu.
 
Bundan sonra Haçlılar ordusu 13 Ocak 1099'da güneye Kudüs'e gitmek üzere Antakya'dan ayrıldı. Bu sırada Cableh küçük şehrinin yöneticisi olan Trabluşsam Kadısı Cableh şehrinin idaresini ŞamDımaşk Meliki Dukak'a sattı. Bu küçük şehrin valisi olarak Tuğtekin'in oğlu [[Tac El-MülkTacülmülk Böri]] atandı. Fakat Tac El-MülkTacülmülk Böri yönetimi gayet sıkı ve zalimce olduğu için halk ondan gayet hoşnutsuz olup onu Dukak'a şikayet ettiler ve bundan sonra Tac El-MülkTacülmülk Böri hemen görevinden atıldı.
 
1103'de [[Humus]] şehri yöneticisi olan Emir Janah El-Dava bir suikastesuikasta kurban giderek öldürüldü. Şehir halkı bu suikastın Halep MeliğiMeliki Rıdvan tarafından organize edildiğinden şüphelendiler. Bunun için Humus şehri ilerigelenleriileri Şamgelenleri MeliğiDımaşk Meliki Dukak'dan askeri destek istediler. ŞamDımaşk MeliğiMeliki Dukak, Humus'da idareyi eline almak üzere Tuğtekin'in komutasında bir ŞamDımaşk Melikliği ordusunu Humus'a gönderdi.
 
Ertesi yıl Sam MeliğiMeliki olan [[Dukak]] öldü. Yerine yetişkin olmayan oğlu olan [[II. Tutuş]] ŞamDımaşk Melikliği görevine getirildi. Fakat II. Tutuş daha yetişkin olmadığı için Tuğtekin "ŞamDımaşk Atabeyi" unvanını alarak ŞamDımaşk'data meliklik taht naibi oldu. Taht naibi olarak gerçek iktidar gücü Tuğtekin'in elinde idi. Tuğtekin iktidarının temelini daha da güçlendirmek için Dukak'ın dul karısı ile de evlendi.
 
Fakat çok geçmeden Tuğtekin yetişkin olmayan II. Tutuş'u ŞamDımaşk Melikliği tahtından indirdi ve yerine Dukak'ın ikinci oğlu ve II. Tutuş'un küçük kardeşi olan [[Muhiddin Bektaş]]'ı ŞamDımaşk Meliki yaptı. Yine kısa bir müddet sonra Tuğtekin Muhiddin Bektaş'ı da ŞamDımaşk Meliklik tahtından uzaklaştırdı. Bundan biraz sonra Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi olan [[Böriler]] sülalesi tarafından kalıtsal valilikle idare edilen tabi devlet olan [[ŞamDımaşk Atabeyliği]] adı verilen devletin yönetimi Tuğtekin ve ahfadına verildi. Tuğtekin ilk Böriler ŞamDımaşk Atabeyi olarak göreve başladı.
 
Muhiddin Bektaş tekrar ŞamDımaşk Melikliği'ni tekrar eline geçirmek için [[Basra]] sahibi olan Aytekin ile anlaştı ve Basra sahibinin ordusu ile ŞamDımaşk'data Tuğtekin'e saldırı yaptılar. Fakat Tuğtekin askeri çatışmalardan sonra Muhiddin Bektaş ve müttefiki Basra sahibi Aytekin komutasındaki orduya karşı galip geldi. Muhiddin Bektaş Frank Haçlılar Kudüs Kralı [[I. Baodouin]]'den destek istedi. Fakat ŞamDımaşk Emiri Tuğtekin ve müteffikimüttefiki olan Fatimiler Kudüs Krallığı'na bir birleşik saldırıda bulundular ve bu karışıklık içinde Kudüs Krallığı BektasBektaş'a destek veremedi. Muhiddin Bektaş Tuğtekin ordusu bu saldırisısaldırısı sırasında yakalandı. Zindana konulmak uzereüzere İsfahan'a gonderildigönderildi. Muhiddin Bektaş bu zindanda muhtemelen ayni yilyıl 1104'de ōldürülmüştüröldürülmüştür.
 
Birinci Haçlı seferiSeferi'nin en önemli komutanlarından biri [[IV. Raymond|Raymond Saint Gilles]] idi. Bu Haçlılar seferi sonunda [[Urfa Kontluğu]], [[Kudüs Krallığı]] ve [[Antakya Prensliği]] adları verilen Haçlılar devletleri kurulmuş ve Birinci Haçlılar seferine iştirak eden önemli baronlar bu devletlerin hükümdarları olmuşlardı. [[Trabluşsam]], güneyinde Frankların Kudüs Krallığı ve kuzeyinde Normanların Antakya Kontluğu haçlılar devletleri bulunan, gayet zengin ve stratejik bir şehir ve bölge idi. Raymond Saint Gilles bu şehir ve bölgede bir Frank Haçlı devleti kurmaya karar verdi. 1103'de "Tortosa (modern [[Tartus]])" kalesini eline geçirip bu kaleyi planladığı [[Trablusşam Kuşatması]]'nin harekat merkezi yaptı. 1101'de yeniden Haçlı seferi için Filistin'e gelen Provanslı Franklar, [[Cenova Cumhuriyeti|Cenovalılar]] ve [[Pisa Cumhuriyeti|Pisalılar]] Haçlılar askerlerinden kurduğu bir ordu ile TranbusşamTrabbusşam'a saldırdı ve kaleyi kuşatmaya başladı. Bu Trablusşam kalesi kuşatması zaman zaman kaldırılarak ve tekrar tekrar yeniden kuşatmaya alınarak ta 1109'a kadar sürdü.
 
Bu uzun kuşatma sırasında ŞamDımaşk Atabeyi Tuğtekin bu kuşatmayı kaldırmak için saldırılar yaptı. 1106'da yaptığı Haçlı kuşatıcılar karşı yaptığı saldırıda kuşatmayikuşatmayı kırmayı başardı. Fakat bu başarı uzun sürmedi. Tuğtekin ve ŞamDımaşk ordusu geri çekilince Haçlılar şehri tekrar kuşatmaya aldılar.
Tuğtekin Trablusşam kalesi üzerine Haçlılar baskısını azaltmak için diğer Haçlılar arazilerine da saldırılar yaptı. Mayıs 1108'de Haçlı [[Celile]] Kontu [[Gervais de Bazioches]] komutasındaki nisbetennispeten küçük bir Haçlılar ordusu ile yaptığı bir muharebede galip geldi ve Celile Kontu'nu esir aldı. Celile Kontu kendi serbest bırakılırsa Doğu Akdeniz bölgesindeki sahip olduğu tüm mal ve mülkünü Tuğtekin'e devredip Filistin'den ayrılacağına yemin edeceğini bildirdi. Fakat Tuğtekin bütün bunları rededip Celile Kontu'nu idam ettirdi.
 
Trablusşam kuşatması sırasında Raymond Saint Gilles öldü. Kuşatma komutanlığını üzerine alan varisi Alfonso-Jordan Toulouselu tarafından da kale alınmadı. Franklar en sonunda 1109'da şehri ellerine geçirdiler. Trabluşsam Franklar tarafından ele geçirildikten sonra ilk Trablus Kontu olan ilk Frank Haçlı hükümdarı Raymond Saint Giles'in gayrimeşru oğlu olan [[Bernard Toulouselu]] oldu.
 
Nisan 1110 Tuğtekin [[Baalbek]] şehrine saldırıda bulundu. Şehri kuşattıktan sonra şehrin kalesini eline geçirdi. Oğlu ve Sam Atabeyliği varisi olan Tac El-MülkTacülmülk Böri'yi şehir valisi olarak atadı.
 
Kasım 1111 sonlarına doğru Lübnan'da önemli bir liman olan [[Sur]] Kudüs Kralı olan I. Baudouin tarafından kuşatmaya alındı. Sur kalesinin müslümanMüslüman idarecileri ŞamDımaşk Atabeyi Tuğtekin'e tabi olacaklarıniolacaklarını bildirerek ondan Haçlılar kuşatmasını kaldırılması için askeri yardım istediler. Tuğtekin denizden gelen [[Fatimiler]] deniz filosu ve askerleri desteği ile Sur şehrine yardıma geldi. Bunun üzerine 10 Nisan 1112'de Haçlı Kudüs Krallığı kuşatma ordusu Sur'u ele geçiremeden geri çekilmek zorunda kaldı.
 
1110'dan itibaren Bağdad'ı merkez yapmış olan Büyük Selçuklu Devleti sultanı [[Muhammed Tapar]] kendine ismen tabi olan hükümdarlara arka arkaya HıristiyanHristiyan Haçlı devletlerinin ortadan kaldırılması için fermanler göndermeye başladı. 1110, 1112 ve 1114'de hedef Urfa Kontluğu idi. Sonraki Buna dayanarak 1111'de [[Musul]] Atabeyi olan [[Mevdud Bin Altınbaş]] büyük bir müslümanMüslüman ordusu kurmak için Müslüman hükümdarlardan askeri destek istedi. Hem Halep Meliki [[Rıdvan]] hem de ŞamDımaşk Atabeyi olan Tuğtekin böyle bir orduya destek vermekten sakındılar. Buna başlıca neden Musul Atabeyi Mevdud'un hıristiyanHristiyan Haçlıları yendikten sonra bu ordusu ile tüm Suriye'yi kendi kontrolunakontrolüne alacağından endişe etmeleri idi. Mevdud Bin Altınbaş'ın Urfa Kontluğu'na saldırıları da sonuçsuz kaldı.
 
Bu dönemde Kudüs Kralı I. Baudouin ve Antakya Prensliği taht naibi [[Tancerd]] mütecaviz tutumlar ile Suriye'de akınlar ve saldırılar düzenlemekte idiler. Bunları durdurmak hedefi ile ŞamDımaşk Atabeyi Tuğtekin ile Musul Atabeyi Mevdud bin Altınbaş birlikte Haçlılara ait olan Celile Bölgesine bir askeri sefer düzenlediler. Kurulan müttefik ordusu ile Haçlıların önemli kalesi olan [[Tiberya]] kalesinin kuşattılar. Ama bu kuşatma başarısız kaldı. Tuğtekin ve Mevdud müttefik ordusu [[Ürdün Nehri]]'ni [[Celile Golü]] güneyinden geçtiler. I. Baudouin'in komutasında Kudüs Krallığı ordusu ile [[El-Sannabra Muharebesi]]'ne giriştiler. Bu muharebeyi Tuğtekin ve Mevdud'un ordusu kazandı. Fakat iki müttefik Haçlılar ordusunun dağılmadan düzenli olarak çekilmesi ve takviye almaları ve Müslüman ordusunda ezrakerzak ve levazimatlevazımat eskiliği nedenleri ile bu galibiyeti değerlendiremediler.
 
Bu seferden sonra Musul'a geri dönmeden önce ŞamDımaşk'data istirahat etmekte olan Musul Atabeyi Mevdud bin Altınbaş 2 Ekim 1113'de bir [[Haşhaşiler|Haşhaşi]] fedaisinin suikastına kurban gidip öldürüldü.
 
1113'de ölen Halep MeliğiMeliki Rıdvan'ın yerine Halep MeliğiMeliki olan oğlu [[Alp Arslan El-Akraş]] ve onun taht naibi olan hadım Vezir [[Lulu]] ile ŞamDımaşk Atabeyi Tuğtekin 1114'de Frank Haçlılara karşı bir müteffiklikmüttefiklik anlaşması imzaladılar. Fakat Halep'de Alp Arslan El-Akraş'in naibinin bazibazı sehirşehir ilerigelenleriniileri gelenlerini idam ettirmesi ve [[Haşhaşiler]]i elemine etmek için tedbirler uygulanması dolayısıyla Alp Arslan El-Akraş da bir suikasta kurban gitti. Halep gayet büyük keşmekeşe ve kargaşalığa sahne oldu. Diğer taraftan Halep Haçlılar [[Antakya Prensliği]] naibi olan [[Rugerro Salernolu]] tarafından da tehdit altındaydı. Halep halkı Artukoglu [[İlgazi Bey]]'i şehireşehre emir olması için çağırdılar. İlgazi Bey eski Halep Meliği Meliki Rıdvan'ın bir kızı ile evlenip siyasi durumunu daha da pekleştirdipekiştirdi. Şehirdeki asayiş durumuna hakim olup şehri politik kontrolukontrolü altına alabildi.
 
1115'de Bağdad'da bulunan Büyük Selçuklu Devleti Sultanı [[Muhammed Tapar]] Haçlıların doğu Akdeniz'den atılması için yeni bir ferman yayınladı ve önemli komutanlarından olan [[Aksungur Bursuki]] komutasında bir orduyu Kudüs Krallığı üzerine göndereceğini açıkladı. ŞamDımaşk Atabeyi Tuğtekin bu orduya katılmayı kabul etti. Fakat Tuğtekin Büyük Selçuklu Devleti ile Kudüs Krallığı arasından sıkışıp kalmak istemediğinden çeşitli diplomatik tedbirlere başvurup kendi bağımsızlığını korumaya çalıştı. 1116'da Aksungur Bursuki'nin Haçlılara saldırılarına katılmadı. Bunun için özürünü Sultan Muhammed Tapar'a bildirmek için Tuğtekin şahsen [[Bağdad]]'a gitti.
 
1119'da Halep Emiri gorevini üzerine olan [[İlgazi Bey]] ordusu ile birlikte Haçlılar Antakya Prensliği'ne bağlı olan Athareb kalesine saldırdı. Bu kaleyi alamadıkları gibi daha sonra Kudüs Krallığı, Antakya Prensliği ve Trablus Kontluğu birleşik ordusu ile 14 Ağustos 1119'da yaptıkları "Hab Muharebesi"'nde mağlup düştüler. Haziran 1120'de Halep Emiri olarak görev yapan İlgazi Bey tekrar Antakya Prensliği'ne saldırıda bulundu; ama birleşik Haçlı ordularına karşı mağlup olup ordusunun hemen tümünü kaybedip Halep şehrini bile kaybetme tehlikesine maruz kaldı. ŞamDımaşk Atabeyi Tuğtekin sağladığı ŞamDımaşk ordusu askeri desteği ile İlgazi Bey ve Halep emirliği'ni elimine olmaktan zor kurtuldular.
 
1122'de [[Fatımiler]] o zamana kadar ellerinde bulundurup donanmalarının bir üssü olarak kullandıkları [[Sur]] şehrini Haçlılar hücumlarına karşı savunamayacaklarını anladılar. Bunun üzerine Sur şehrinin yönetimini Tuğtekin'e sattılar. Tuğtekin bu liman şehrine bir büyük ŞamDımaşk ordusu birliği yerleştirdi. Fakat 1124 yazında birleşik Haçlılar ordusunun saldırısı ve şehri kuşatması üzerine ŞamDımaşk ordusu birliği bu kaleyi savunamadı ve 7 Temmuz 1124'de Sur şehri ve kalesi Haçlılar eline geçti.
 
İsmaili [[Haşhaşiler]] Suriye'de Behram adlı bir Alamut kalesi halifesi altında gizliden organize edilmeye başlamışlardı. <ref name="maalouf">Maalouf, Amin (Tr. çev. Ali Kılıçbay) (son.bas. 2006) ''Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri'', İstanbul: Yapı Kredi Yayınları</ref> 1124'de Hasan-ı Sabbah'ın Alamut'ta ölmesinden sonra bunlar Suriye'de yeniden açıkça faaliyetlere başladı. ŞamDımaşk Atabeyi Tuğtekin kendini ŞamDımaşk'data ziyarete gelen Behram'ı gayet temkinli olarak karşılamıştı ama resmi bir şekilde ağırlamıştı. ŞamDımaşk Atabeyliği Veziri olan Tahir El-Mazdagani bu mezhebe bağlı olmamasına rağmen Behram'la yakın bağlantılar kurmuş ve onlarla işbirliği yapmaya başlamıştı. <ref name="maalouf"/>
 
1125'de Selçuklu generali [[Aksungur Bursuki]] Halep şehrinin yönetimini Halep Atabeyi olarak eline geçirmişti. O yaz büyük bir müslüman ittifak ordusu kurdu ve Tuğtekin, ŞamDımaşk ordusu ile bu ittifak ordusuna katıldı. Bu büyük müttefik ordusu Haçlılar Antakya Prensliği arazisine saldırıya geçti. Kudüs Krallığı, Antakya Prensliği ve Trablus Kontluğu birleşik ordusu ile 11 Haziran 1125'de yapılan [[Azaz Muharebesi (1125)|Azaz Muharebesi]]'nde bu müttefik müslüman ordusu mağlup düştü ve geri çekildi.
 
Ocak 1126'da Kudüs Kralı II. Baudouin bir önceki yıldaki başarılarını dayanarak Kudüs Krallığı ordusu ile ŞamDımaşk emirliği arazilerine saldırıya geçti. Fakat Tuğtekin güçleri tarafından yapılan direniş muharebeleri sonunda Haçlılar Kudüs Krallığı ordusunun ŞamDımaşk'a ilerleyemeceği anlaşıldı. Haçlılar ordusu geri çekilmek zorunda kaldı.
 
Bundan moral alan Tuğtekin 1126 yılı sonlarında ŞamDımaşk ordusu ile Halep Atabayi olan Aksungur Bursuki ordusu ile birlikte Antakya Prensliği arazilerine yeni bir saldırıda bulundular. Bu saldırı da başarısız ve sonuçsuz kaldı.
 
ŞamDımaşk AtabayıAtabeyi Tuğtekin 1127'de gayet ihtiyarlamış ve hastalanmıştı. ŞamDımaşk Atabeyliğinin efektif idaresi Haşhaşilerle ittifaklık yapan Vezir Mazdagani'nin elinde kalmıştı. Haşhaşiler bu şehirde kendilerienkendilerine bağlı bir ordu bile kurmuşlardı. Vezir Mazdagani, Haşhaşilerinin teşviki ile, Kudüs Kralı II. Baodouin ile yakın ilişkileri bulunmaktaydı. II. Baodouin kariyeri boyunca Suriye'nin merkezi olan ŞamDımaşk şehrini Haçlılar eline geçirmek emelinde idi. Haşhaşiler bu şehri kendilerine sağlanan imtiyazlar karşılığında Kudüs Krallığı'na vermelerinin ancak Tuğtekin'in hayatta bulunmasınin önlediği tarihçilerce bildirilmiştir. <ref name="maalouf"/>
 
1128 basında ŞamDımaşk Atabeyi Tuğtekin hastalığı ile yatalak oldu ve 12 Şubat 1128'de ŞamDımaşk'data öldü. Ölmeden önce Tuğtekin oğlu [[Tac El-MülkTacülmülk Böri]]'yi ŞamDımaşk Atabeyliği varisi olarak ilan etmişti ve ŞamDımaşk Atabeylik'iAtabeyliği hiç taht rakibi ortaya çıkmadan Tac El-MülkTacülmülk Böri eline geçti. Tac El-MülkTacülmülk Böri Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi olan kalıtsal [[Boriler]] yönetimindeki ŞamDımaşk Atabeyliği'nin ikinci hükümdarı oldu. Pesimist olan ŞamlılarDımaşklılar şehrin idaresinin çok geçmeden Haşhaşiler ve Vezir Mazdağanı tarafından Haçlılar Kudüs Krallığına verilmesinden korkmaya başladılar.<ref name="maalouf"/>
 
== Hakkında yazılanlar==
 
Eski Fransızca edebiyatında "trubador" adı verilen müzikli şiirleri şarkı olarak söyleyip ülkeyi gezen ve sarayın en yüksek tabakalarına da karışan şairlerin hazırladıkları "Haçlı Seferleri destanları"nda Tuğtekin ismi "Dodequin" olarak verilmiştir.
 
 
== Kaynakça ==
{{Kaynakça|1}}
 
 
==Dış bağlantılar==
 
* Maalouf, Amin (Tr. çev. Ali Kılıçbay) (son.bas. 2006) ''Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri'', İstanbul: Yapı Kredi Yayınları ISBN : 9789750811210
* Maalouf, Amin (Tr. çev. Mehmet Ali Kılıçbay) (1998), ''Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri'', İstanbul:Telos Yayıncılık ISBN 975-545-092-0
 
{{başlangıç kutusu}}
{{s-offreg}}
{{sıra kutusu| önce = [[Muhiddin Bektaş]] <br/>''Şam{{small|(Dımaşk Meliki olarak)}}| başlık= [[Böriler]]#Atabeyler|Böriler ŞamDımaşk Atabeyi]] | yıllar= [[1104]]-[[1128]] | sonra= [[Tac El-MülkTacülmülk Böri]]}}
{{bitiş kutusu}}
 
 
{{Portal|Orta Doğu|Tarih}}
 
[[Kategori:1128 yılında ölenler]]
689

değişiklik