"PH" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + nedensiz içerik silinmesi
(Tekrarlanan bölüm silindi)
(Gerekçe: + nedensiz içerik silinmesi)
 
pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir [[asit]] veya [[baz]]ın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan niceliksel bilgiyi sağlar. Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H<sup>+</sup>] ile hidroksit iyonunun [OH<sup>-</sup>] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H<sup>+</sup> derişimi OH<sup>-</sup> derişiminden fazla ise çözelti asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH<sup>-</sup> derişimi H<sup>+</sup> derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH<sup>-</sup> ve H<sup>+</sup> iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür.
 
Asit ve bazlar her biri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tespit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir.
 
pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir.
 
0'dan 14'e kadar olan bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise Hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir.
 
pH tanımı Hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir:
:pH = -log[H<sup>+</sup>]
 
pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan kantitatif bilgiyi sağlar.
 
Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H<sup>+</sup>] ile hidroksil iyonunun [OH<sup>-</sup>] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H<sup>+</sup> derişimi OH<sup>-</sup> derişiminden fazla ise maddemiz asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH<sup>-</sup> derişimi H<sup>+</sup> derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH<sup>-</sup> ve H<sup>+</sup> iyonlarından eşit miktarlarda mevcut ise, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötraldir.
 
Asit ve bazlar her biri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tespit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir.
1.789

değişiklik