Mısır Hidivliği: Revizyonlar arasındaki fark

Değişiklik özeti yok
Kavalalılar, önceleri [[Arabistan]]'daki [[Vehhâbîler]]e ve [[Osmanlılar]]a karşı ayaklanan [[Rumlar]]a karşı mücadelelerde başarılı olarak Osmanlılara yardımcı oldular ama daha sonra Mehmet Ali Paşa'nın [[Suriye]]'yi de ele geçirmek istemesi Osmanlı padişahı [[II. Mahmut]]'la [[Kavalalı Mehmed Ali Paşa|Mehmed Ali Paşa]]'nın arasının açılmasına sebep oldu. Oğlu [[Nizip Muharebesi|İbrahim Paşa'nın isyanı]], [[Osmanlılar]]ı içeride ve dışarıda güç duruma düşürdü.
 
Kurulduğu tarih olan 1805'ten 1868 tarihinde kadar olan zaman Mısır'ın yöneticileri olan Kavalalı soyundan yöneticiler dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı görünmek amacıyla [[vali]] unvanını kullanmıştır. 1868'den itibaren ise Osmanlı Devleti'nin merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek için [[eyalet]] [[sistem]]inden [[vilayet]] sistemine geçmesiyle beraber ilk defa [[İsmail Paşa]] [[vali]] unvanı yerine [[hidiv]] unvanınıı kullanarak Mısır'ın sıradan bir Osmanlı vilayeti olmadığını göstermek istemiştir.
 
İsmail Paşa, [[İngiliz]] ve [[Fransız]]ların etkisiyle [[II. Abdülhamid]] tarafından görevinden alınınca oğlu [[Tevfik Paşa]] veraset yasası gereğince [[hidiv]] oldu. Hidivliğe gelişinden kısa bir süre sonra, istifa eden [[Şerif Paşa]]'nın yerine başbakanlığı da üstlendi ve bu iki görevi iki yıl birlikte sürdürdü. [[İngiltere]] ve [[Fransa]]'nın denetiminde Mısır'ın yıllık gelirinin yarısının borçların ödenmesine ayrılmasını kabul etti.
Anonim kullanıcı