"Fıkıh usûlü" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + yapıcı olmayan değişiklik
(Değişen Bişey Yok)
(Gerekçe: + yapıcı olmayan değişiklik)
Fıkıh usûlünün sözlük anlamı “''fıkhın delilleri''” veya “''fıkh’ın kökleri''” olarak tarif edilebilir{{ref|2}}. Fıkıh usûlünün, terminolojik, ıstılâhî anlamı ise Fahrettin Atar tarafından “Fıkıh Usûlü” isimli eserinde şu şekilde tarif edilmiştir: “''1 - Şer’î hükümlerin, tafsilî delillerden çıkarılmasını mümkün kılan kâideleri ve icmâli delilleri öğreten bir ilimdir. Veya, 2 – İstinbât kâideleri ve icmâlî delillerdir.''”{{ref|3}} Bu tanıma göre fıkıh usûlünü kullanarak fıkhî bir mesele hakkında, deliller yoluyla, bir karara varılabilir. Kavramı anlamak için şöyle bir örnek verilebilir:
 
:'''<u><code>A. [[Ramazan]]'da [[oruc]] [[farz]] mıdır?</code></u>'''<br />
:'''<u><code>B. İslam'da Allah’ın yapılmasını emrettiği her eylem farzdır.</code></u>'''<br />
:'''<code><u>C. İslam'da Allah Ramazan orucunu [[Bakara suresi]] 183. ayet ile emretmiştir.</u></code>'''{{ref|4}}<br />
:D. Ramazan orucu farzdır.
 
1.122

değişiklik