Difference between revisions of "Fıkıh usûlü"

Değişen Bişey Yok
(Fıkhın diğer dalı “fürû” olarak tanımlanır. Salt “fıkıh” denildiğinde ise kastedilen şey de fürû’dur.)
(Değişen Bişey Yok)
Fıkıh usûlünün sözlük anlamı “''fıkhın delilleri''” veya “''fıkh’ın kökleri''” olarak tarif edilebilir{{ref|2}}. Fıkıh usûlünün, terminolojik, ıstılâhî anlamı ise Fahrettin Atar tarafından “Fıkıh Usûlü” isimli eserinde şu şekilde tarif edilmiştir: “''1 - Şer’î hükümlerin, tafsilî delillerden çıkarılmasını mümkün kılan kâideleri ve icmâli delilleri öğreten bir ilimdir. Veya, 2 – İstinbât kâideleri ve icmâlî delillerdir.''”{{ref|3}} Bu tanıma göre fıkıh usûlünü kullanarak fıkhî bir mesele hakkında, deliller yoluyla, bir karara varılabilir. Kavramı anlamak için şöyle bir örnek verilebilir:
 
:'''<u><code>A. [[Ramazan]]'da [[oruc]] [[farz]] mıdır?</code></u>'''<br />
:'''<u><code>B. İslam'da Allah’ın yapılmasını emrettiği her eylem farzdır.</code></u>'''<br />
:'''<code><u>C. İslam'da Allah Ramazan orucunu [[Bakara suresi]] 183. ayet ile emretmiştir.</u></code>'''{{ref|4}}<br />
:D. Ramazan orucu farzdır.
 
Anonymous user