"Suriye Selçukluları" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Tutuş’un ölümünden sonra, oğlu Dukak, Suriye Selçuklularının Şam sehrini eline gecirmis ve burada kurdudgu tabi devlete Şam Selçuklu Melikliği adı verilmisti. Tutuş’un emrinde bulunan Emîr [[Tuğtekin|Zahiriddin Tuğtegin]], Sultan [[Berkyaruk]]’un eline esir düşmüş, sonra serbest bırakılmıştı. Tuğtegin, Şam'a gelerek Dukak’ın hizmetine girdi ve ordu kumandanlığına getirildi. Ayrıca, Dukak’ın annesiyle evlendi ve [[Savtigin]]’i ortadan kaldırarak, melikliğin idaresini ele aldı. Dukak, Șam’ı ele geçirmek isteyen ağabeyi, Halep Meliki [[Rıdvan]] ile yaptığı mücadelede mağlup olunca, onun hakimiyetini kabul etti.
 
Melik Dukak, bundan sonra Haçlılarla mücadele etti. Fakat Haçlı kumandanı [[IV. Raymond|Raymond de Saint Gilles]]]]’la yaptığı Trablus önündeki savaşı kaybetti (1102). Daha sonra Cenâhüddevle, Rahbe’yi zaptetmek için sefer düzenlediyse de, buranın, Melik Dukak tarafından ele geçirildiğini öğrenince, bölgeden ayrıldı. Cenâhüddevle, Dukak’ın 1104 yılında ölümünden sonra, Atabeg Tuğtegin, önce onun bir yaşındaki oğlu [[II. Tutuş]] adına hutbe okuttu. Daha sonra Dukak’ın on iki yaşındaki kardeşi [[Muhiddin Bektaş]]’ı tahta geçirdi. Fakat, Tuğtegin’den korkan Muhiddin Bektaş, Șam’tanȘam’dan kaçtı (1104). Böylece, Suriye Selçuklu Devleti'nin Șam Melikliği kolu sona erdi ve yerine Tuğtegin ailesi Şam Atabeyleri olarak [[Böriler]] Hânedânı kuruldu.
 
== Suriye Selçuklu Hükümdarları ve Tahta Geçişleri ==
618

değişiklik