"Devlet" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Hukuki açıdan devlet, genellikle unsurlarından hareketle tanımlanır. Buna göre; "Bir toprak parçası üzerinde, bir otorite altında yaşayan insan topluluğuna devlet denir." Bu tanımdaki unsurlar şunlardır:
 
*'''a. İnsan Unsuru:''' Halk ya da millet olarak da adlandırılabilir. bir devleti oluşturacak insanların sayısı hakkında bir alt sınır olmamakla birlikte devletin niteliğine göre makul bir alt sınır kabul edilebilir.
*'''b. Otorite unsuru:''' Siyasal iktidar olarak da adlandırılan bu unsur, topluluğun alelade bir kalabalık olmadığının, her şeyden önce kendisaini yönetme kabiliyetini haiz, siyasal toplum olduğunun göstergesidir. Siyasi iktidarın kimde olduğu, nasıl ele geçirildiği, nasıl kullanılacağı, nasıl el değiştireceği sorunları devletin otorite unsuru içinde incelenmez.
*'''c. Ülke unsuru:''' Ülke sınırları mutlak anlamda belli olan bir kara parçasını ifade etmez. bu bağlamda devletin sınırları konsusunda bir tartışma bulunmöası mümkündür. ancak Devlet çok küçük olmayan ve sınırları öngörülebilir bir toprağa sahip olmalıdır. Devletin ülkesi kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi olarak üçe ayrılır.
bir birimin devlet olarak nitelendirilebilmesi için diğer devletler tarafından tanınmasına gerek yoktur. Zira tanıma sadece uluslararası alanda ilişki kurmak için gerekli bir işlemdir.
 
489

değişiklik