"Arslanlı, Tuzluca" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Arslanlı tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte oldukça eski bir yerleşim yeridir.
Denilebilir'ki bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden biridir.
Bazı kaynaklara göre Arslanlı vadisinde 5 köyün olduğu bu iddiaya Ziyaret,Eslani,Ruvireş,Arga ve Alimoho harebeleri dayanak gösterilmekte. Aslında denbejlerin ağıtlarında sık sık adı geçen Arslanlı çok hareketli ve renkli dönem yaşamıştır Malesef şimdi tam bir trajedi yaşıyor. Günümüzde Arslanlı tek olarak yerlişim yeri olarak kullanılmaktakullanılmaktadır.
Köy 1920 tarihine kadar çarlık rusyası himayesinde idi 1915 başlayan 1920 ye kadar süren ve çok kanlı geçen Ermenilerin geri çekilmesi ile 2 Aralık 1920 tarihinde Demokratik Ermeni Cumhuriyeti ile TBMM arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu müzakereler sonucunda Arslanlı Türkiye toprakları içinde kaldı.
 
===Kültür===
 
AZERBAYCAN OĞUZ TÜRKLERİ gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.
Geleneklerine sahiptirler.
Akrabalık bağları güçlüdür.
 
== Coğrafya ==
Anonim kullanıcı