"Termodinamik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

=== İkinci kanun ===
 
Termodinamiğin ikinci yasası şu şekildedir:
Birçok alanda uygulanabilen ikinci yasa şöyle tanımlanabilir:
:: ''Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır.'' ([[Kelvin (birim)|Kelvin]]-[[Max Planck|Planck]] Bildirisi)
 
{{Quote|Isı, soğuk bir bölgeden sıcak bir bölgeye anında akamaz; başka bir deyişle, belirli bir sıcaklık derecesindeki ısı, tamamen işe dönüşemez.<ref name="Britannica"/>}}
: ya da Verim asla 1 den büyük olamaz. şeklinde tanımlanabilir.bir başka izah da şöyle olabilir
tek kaynaktan ısı çekerek çalışan bir makine yapmak olası değildir
 
Bunun bir sonucu olarak, kapalı bir sistemin [[entropi]]si zaman içerisinde en yüksek değerine ulaşır. Yani, tüm kapalı sistemler bir denge hâline ulaşmaya meyleder ve bu denge hâlinde entropi en yüksek düzeyde iken iş yapabilecek enerji miktarı sıfırdır. Bu ileri-geri asimetrik süreç fizikte "[[zaman oku]]" denen kavramın yaratılmasına neden olmuştur.<ref name="Britannica"/>
:: ''Soğuk bir cisimden sıcak bir cisme ısı akışı dışında bir etkisi olmayan bir işlem elde etmek imkânsızdır.'' ([[Rudolf Clausius|Clausius]] Bildirisi)
 
:: ''Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır.'' ([[Kelvin (birim)|Kelvin]]-[[Max Planck|Planck]] Bildirisi)
 
Verim asla 1'den büyük olamaz. Dolayısıyla tek kaynaktan ısı çekerekalarak çalışan bir makine yapmak olası değildir.{{olgu}}
 
:: ''Soğuk bir cisimden sıcak bir cisme ısı akışı dışında bir etkisi olmayan bir işlem elde etmek imkânsızdır.'' ([[Rudolf Clausius|Clausius]] Bildirisi)
 
Termal olarak izole edilmiş büyük bir sistemin entropisi hiçbir zaman azalmaz (bkz: [[Maxwell'in Cini]]). Ancak mikroskopik bir sistem, yasanın dediğinin tersine entropi dalgalanmaları yaşayabilir (bkz: [[Dalgalanma Teoremi]]). Aslında, dalgalanma teoreminin zamana göre tersinebilir dinamik ve nedensellik ilkesinden çıkan matematiksel kanıtı ikinci yasanın bir kanıtını oluşturur. Mantıksal bakımdan ikinci yasa bu şekilde aslında fiziğin bir yasasından ziyade göreli olarak büyük sistemler ve uzun zamanlar için geçerli bir teoremi haline gelir. [[Ludwig Boltzmann]] tarafından tanımlanmıştır. Sisteme dışardan enerji verilmediği sürece düzenin düzensizliğe düzensizliğin de kaosa dönüşeceğini anlatır. Kırık bir bardağın durup dururken veya kırarken harcanan enerjiden daha azı kullanılarak eski haline döndürülemeyeceği örneği verilir klasik olarak. Yine aynı şekilde devrilen bir kitabı düzeltmek için devirirken harcanan enerjiden fazlasını kullanmak gerekir, potansiyel enerjinin bir kısmı ısıya dönüşmüştür ve geri getirilemez. Aynı zamanda evrendeki düzensizlik eğilimini de anlatır. Düzensizlik eğilimini anlatırken [[entropi]] kelimesini kullanır. Yunanca, en = ingilizcedeki 'in' gibidir, önüne geldiği kelimeye -de, -da eki verir ve tropos = yol kelimesinin çoğulu olan 'tropoi' (tropi diye telaffuz edilir) kelimesinden. Yani; "yolda").
33.126

değişiklik